Praha chce instalovat tisíce fotovoltaických elektráren na střechách a balkonech

Zdroj: ČEZ a.s.

Zdroj: ČEZ a.s.

 

Naplnění klimatického závazku města

 

Jedná se o další zásadní krok pro naplnění klimatického závazku, který ukládá Praze snížit emise CO2 vyprodukované na svém území o 45 % do roku 2030 a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality.

 

„Energetický manažer a jím vedené oddělení budou mít za úkol zásadně posílit aktivity města vedoucí ke snižování spotřeby energie z fosilních zdrojů, tedy především uhlí. Současně bude připravovat a podporovat projekty ke zvyšování výroby energie z obnovitelných zdrojů, což v Praze znamená především využívání sluneční energie. Spotřeba energie a její úspory mají největší potenciál pro snížení uhlíkové stopy města, ke kterému jsme se zavázali v klimatickém závazku,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

 

Energetický manažer bude mimo jiné připravovat uhlíkový rozpočet města, tj. každoroční plán, jaké množství emisí skleníkových plynů spojených se správou a užíváním vlastního majetku může město vyprodukovat, má-li klimatický závazek splnit. Podkladem pro tento rozpočet bude energetický management, který bude sledovat a vyhodnocovat spotřeby energií a energetickou náročnost majetku města.

Důraz na rozvoj střešní fotovoltaiky

 

Důležitým úkolem energetického manažera bude také příprava konkrétních energetických projektů pro podporu z fondů Evropské unie a dalších externích zdrojů. Bude se věnovat i přípravě založení Společenství hl. m. Prahy pro obnovitelné zdroje energie, které umožní demokratizaci energetiky na území hlavního města.

 

V této souvislosti Praha hodlá vybudovat stovky, a později tisíce malých fotovoltaických elektráren na střechách a balkonech budov, které budou vedle vlastní spotřeby v místě dodávat přebytky hlavnímu městu. Metropole tak sníží svou závislost na elektřině z uhelných elektráren.

 

V první fázi se město zaměří na budovy škol, sportoviště a sociální, zdravotnická a kulturní zařízení v majetku města. Město také bude v klimatických aktivitách podporovat i projekty městských částí.