Pozvánka – seminář kontroly překompenzace

Frank Bold Advokáti a PwC Vás zvou na seminář zaměřený na aktuální novinky týkající se kontrol překompenzace obnovitelných zdrojů energie, které přináší návrh novely  zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (ZPOZE).

Wikipedia


Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v uplynulých dnech zveřejnilo dlouho očekávaný návrh novely ZPOZE, která má (mimo jiné) zavést právní rámec kontrol nadměrné podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů energie (tzv. kontroly překompenzace). 

Návrh novely přináší několik technických změn a odstraňuje některé aplikační nejasnosti, nicméně nevyřešil všechny problematické otázky.  Pojďte se tedy společně s odborníky na právní i ekonomickou stránku kontrol překompenzací podívat, jaká pravidla navrhovaná novela ZPOZE pro kontroly přináší a její potenciální vliv na podporu existujících obnovitelných zdrojů energie.

Termíny:

Praha – 11.11. 2019 OD 8:30, PwC, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4
Brno – 14.11. 2019. od 8:30, Otevřená zahrada nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno


Čemu se budeme věnovat

vysvětlení systému kontrol překompenzace dle novely ZPOZE
možný efekt novely ZPOZE na výši a délku podpory obnovitelných zdrojů energie
úskalí výpočtu IRR a co MPO zřejmě (ne)chce do tohoto výpočtu zahrnout
otázce dodržení garance 15-leté doby návratnosti v případě zpoždění výstavby z roku 2010 do roku 2011


Komu je seminář určen

Všem vlastníkům a provozovatelům elektráren na bázi obnovitelných zdrojů

Přihláška a program 

Je k dispozici na webu organizátora