Pozvánka na seminář: Povolovací procesy pro OZE po novelách energetického a stavebního zákona

Chcete stavět fotovoltaickou nebo větrnou elektrárnu? Novela energetického a stavebního zákona (tzv. LEX OZE1) přinesla řadu změn, která usnadňují některé povolovací procesy pro výstavbu těchto zdrojů. Přijďte se dozvědět, jak na to!

Zdroj: Vidacon

 

Provedeme Vás procedurou schvalovacích procesů od získání licence od ERÚ, stavební povolení, změnou územního plánu, posouzení vlivů na životní prostředí, smlouvy o připojení a výkupu elektřiny, registrací u OTE a mnoha dalšími povoleními, které je nutné splnit.

Co se na semináři dozvíte: 

  • Změny po novele stavebního a energetického zákona
  • Novela vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou
  • Jaká povolení, licence a další schvalovací procesy budete muset podstoupit při výstavbě výroben z OZE
  • Kdy je stavba považovaná za stavbu veřejného zájmu a kdy odpadá nutnost změny územního plánu
  • Kdy je potřeba žádat o licenci a prokazovat profesní způsobilost
  • Za jakých podmínek lze stavět bez rozhodnutí o umístění stavby a změny územního plánu, bez stavebního povolení či ohlášení stavebnímu úřadu
  • Jak budou fungovat tzv. Go-To-Zony, plochy vhodné pro výrobu elektřiny a tepla, které by umožnovaly jednodušší cestu pro schválení nových OZE
  • Co obnáší zařazení výroben OZE do definice „veřejná technická infrastruktura“
  • Jaká nezbytná závazná stanoviska, rozhodnutí a povolení budou potřeba pro výstavbu větrných elektráren a jak tento proces usnadňuje nově přijatá legislativa

Seminář je určen potenciálním investorům do obnovitelných zdrojů, kterým poskytne praktické informace o nových možnostech pro výstavbu obnovitelných zdrojů a provede je aktuálním povolovacím procesem. Věnovat se budeme FV projektům (od střešních mikroelektráren, FVE do 50 kWp až po velké pozemní FV výrobny) a větrným elektrárnám. Hlavní důraz bude věnován velkým zdrojům. 

Změnami Vás provede: Pavel Doucha, Luděk Šikola a Jan Plšek z advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti, s.r.o. 

Pohled do praxe doplní Roman Skalický, obchodní manažer, Solar Global Development, a.s. 

Rozsah semináře: 9.00 – 13.00 hod. 

13.00 hod. Společný oběd

Další informace a registrace online na tomto místě.