Pozvánka na konferenci Nekonvenční zdroje elektrické energie 2021

Srdečně vás zveme na 42. ročník konference Nekonvenční zdroje elektrické energie (NZEE), který se uskuteční ve dnech 23. 6.–25. 6. 2021 v příjemném prostředí Hotelu Ryšavý poblíž Moravského Krumlova.

Zdroj: NZEE

Možnost načerpat nejen inspiraci

„I přes aktuální nesnadnou situaci věříme, že se nám podaří při dodržení všech bezpečnostních opatření uspořádat konferenci prezenčně, tak jako tomu bylo ve všech předchozích letech,“ uvádí Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, jenž konferenci organizuje.

Mezinárodní konference (NZEE) představuje ojedinělou příležitost k získání nejnovějších informací z oblasti elektrotechniky, energetiky a ukládání energie. Pro firmy představuje konference NZEE možnost načerpat nejen inspiraci a technologické know-how, ale také navázat nové kontakty v oblasti výzkumu a vývoje či oslovit potenciální uchazeče.

Hlavní tematické oblasti konference:

  • Obnovitelné zdroje, fotovoltaika, větrné elektrárny, vodní elektrárny
  • Baterie a bateriové uložiště, ukládání energie, palivové články, vodíkové systémy
  • Elektromobilita, elektrické dopravní prostředky
  • Recyklace, legislativa, udržitelný rozvoj
  • Zkušebnictví, schvalovací řízení, normalizace

Vítány jsou všechny příspěvky z výše uvedených, příbuzných nebo souvisejících oblastí.

Svým zaměřením konference pokrývá nejen nejrozšířenější obnovitelné zdroje (fotovoltaika, větrná a vodní energie), ale i další méně známé typy obnovitelných zdrojů jako je geotermální energie nebo energie biomasy. Mezi nejběžnější typy obnovitelných zdrojů bezpochyby patří solární a větrné zdroje. Tyto zdroje jsou ze své podstaty neřiditelné, tedy nemůžeme prakticky ovlivnit, kdy produkují energii. Zapojení úložiště však umožňuje efektivní využití energie z těchto zdrojů podle skutečné potřeby.

Podstatná část konference je věnována právě uchovávání energie. Mezi významné druhy úložišť energie patří elektrochemické články, například dnes široce rozšířené lithium-iontové baterie, ale i nové, aktuálně vyvíjené typy baterií jako baterie lithium-síra a sodno-iontové baterie.

Pokud máme energii uloženou a připravenou k použití, nastává otázka, jak ji účinně spotřebovat. Řešením může být elektromobilita, nízkoenergetické budovy a ostrovní systémy. Pokud má být energie z obnovitelných zdrojů opravdu čistá, je nutné vyřešit zpětné využití a recyklaci elektrotechnických odpadů. Například bateriím z elektromobilů, které již nedosahují potřebných parametrů, lze vdechnout druhý život tím, že budou použity jako domácí uložiště elektrické energie ze solárních panelů a teprve potom tyto baterie recyklovat.

Mimo výše zmíněných témat a oblastí konference NZEE pokrývá další příbuzné obory jako metrologie, zkušebnictví a technická normalizace.

Obsah i témata konference NZEE se neustále mění a vyvíjí, poslání konference však zůstává stejné: pomocí sdílených výsledků a zkušeností rozšiřovat vzdělání, otevírat nové směry ve výzkumu a vývoji.

Více informací o přihláškách, poplatcích a tématech konference můžete najít na WWW.NZEE.CZ.