Pozvánka: Den vodíkových technologií v Praze

Vážené dámy/vážení pánové,

dovolte, abych Vás srdečně pozval na „Den vodíkových technologií“, na Den, který má za cíl seznámit s vodíkovou problematikou všechny zájemce o moderní technologie a nové věci obecně, ale i Ty, kteří se stále častěji v různých médiích dozvídají o vodíku povrchní informace a rádi by věděli více.

Zdroj: Wikipedia

Představení vodíkových technologií

Cílem není komplikovaná odborná diskuse, nebo přednášky. Naopak, chceme Vám společně s akademickými institucemi a firmami představit základní principy a výzkumné směry na konkrétních příkladech vědeckých i komerčních projektů.

Projektů, které mají za cíl uvést vodíkové technologie v co nejširším měřítku do reálného života a zajistit díky tomu kvalifikované pracovní příležitosti zejména pro absolventy středních a vysokých škol. Proto se vedle akademických institucí na straně vystavovatelů představí i komerční subjekty, dodavatelé vybraných technologií a zaměstnavatelé absolventů.

Přijďte se podívat, přijďte si promluvit se specialisty a hlavně vyzkoušet vybrané technologie v praxi.

Za organizační výbor: prof. Dr. Ing. Karel Bouzek 

Kdy:     3.12.2021, 14.00

Kde: 
     Ballingův sál, Národní technická knihovna (NTK), Praha Dejvice

Vstup:
   zdarma


Tento event má za cíl představit studentům i široké veřejnosti potenciál vodíkových technologií pro budoucnost. Těšit se můžete na prezentace firem zabývajících se vodíkovou technologií a přednášky o vodíkovém hospodářství. Dozvíte se také o možnostech studia a práce v oblasti vodíkových a obnovitelných zdrojů energie.

Řešené témata:

  • vodíková ekonomika
  • vodík a obnovitelné zdroje energie
  • vodíková elektromobilita
  • vodíkový pohon a manipulační techniky
  • možnosti studia vodíkových technologií. 

Proč je vodík pro budoucnost velmi důležitý?

Díky široké škále způsobů jeho výroby a ještě širším možnostem využití umožňuje vodík nahrazení fosilních zdrojů v mnoha oblastech průmyslu, dopravy a energetiky. Zavedení vodíkových technologií se tak považuje za perspektivní cestu ke snižování emisí CO2.

Program a další informace

Program a další informace o eventu „Den vodíkových technologií“ naleznete na webu pořadatele.