Pozitivní vliv pandemie na energetickou soběstačnost

Zdroj: ČEZ

Zdroj: ČEZ

Klíčové téma současnosti

 

Jak poznamenal prestižní ekonomický magazín Forbes, v době krize mají lidé největší starosti o dostatek jídla a energie. Takže zatímco z obchodů mizely konzervy, prodej solárních spotřebičů, baterií i celých fotovoltaických instalací zaznamenal růst až o desítky procent.

 

Mezinárodní energetická agentura (IEA) konstatuje, že energetická bezpečnost je klíčovým tématem dneška. Dopady pandemie ukázaly, že zabezpečení dodávek elektřiny, odolné energetické systémy a energetická soběstačnost musí být základními kameny světových ekonomik.

 

IEA označuje pandemii koronaviru za největší šok globálního energetického systému za více než sedmdesát let. „Tato krize podtrhla hluboké spoléhání moderních společností na pravidelné dodávky elektřiny, fungující zdravotnické systémy, podniky a základní služby. Nic z toho by však nikdo neměl brát jako samozřejmost. Pro zajištění elektřiny budou zapotřebí velké investice a chytrá rozhodnutí,“ nabádá výkonný ředitel IEA Fatih Birol.

 

Omezení dodávek elektřiny či solárních panelů

 

Současná krize se v energetickém sektoru projevila také dramatickými poklesy spotřeby elektřiny. V některých zemích se odběr propadl až o čtvrtinu, což ohrozilo peněžní toky energetických společností a po celém světě zpomalilo nebo úplně zastavilo investice.

 

Na dubnovém zasedání skupiny ECDSO-E evropští provozovatelé distribučních soustav vyjádřili také obavy o dostatek životně důležitých náhradních dílů, nástrojů, zařízení a pomůcek pro neodkladné opravy a údržbu sítí. Pokud by krize pokračovala, distributoři sdružení v The Energy Community připustili, že existuje riziko nedostatečného zabezpečení sítí a bezpečnosti zaměstnanců.

 

Kvůli propadu výroby v Číně, která je hlavním světovým výrobcem solárních panelů, větrných turbín a baterií, se například jen v Indii zastavila výstavba nových obnovitelných zdrojů o celkovém výkonu až 3 GW. Přední světový výrobce dobíjecích baterií BYD Company Limited kvůli pandemii nedokončil testy nových modelů, což vedlo ke snížení dodávek pro evropský trh.

 

Růst významu energetické soběstačnosti

 

Podle The Milken Institute by tyto negativní zprávy a celková nestabilní situace vyvolaná koronavirovou krizí mohly znamenat začátek nové éry vládních politik zaměřených na soběstačnost v řadě strategických odvětví.

 

Kromě energetiky, zemědělství a farmaceutického průmyslu může jít také o obranu, telekomunikace nebo dopravu. Během pandemie totiž mnoho států zjistilo, že stojí takzvaně až na konci pomyslné fronty, a nejsou schopné dostatečně zásobovat své obyvatelstvo. To by mohlo vést ke změnám struktury národních ekonomik po celém světě s důrazem na soběstačnost a odolnost vůči globálním dodavatelským řetězcům.

 

Růst významu energetické soběstačnosti očekává také analýza mezinárodní poradenské společnosti Wood Mackenzie z května 2020. Studie představila tři scénáře vývoje energetického sektoru po pandemii.

 

Studie pracuje s variantou rychlého zotavení, rychlejšího přechodu k zelené energii a ústupu od globalizace. Realita pravděpodobně zkombinuje různé prvky ze všech tří scénářů, mnohé regiony se ale podle analýzy začnou více soustřeďovat především na rozvoj vlastních výrobních odvětví a ochranu svých výrobců energie.

 

Praktické dopady těchto trendů už hlásí někteří výrobci solárních a bateriových technologií. Sam Craft, provozní ředitel NRG Solar, prohlásil, že tato přední australská firma se nyní zaměří na vytváření soběstačných řešení pro domácnosti v podobě systémů o kapacitě 100 kWh a více.
K větší odolnosti energetického sektoru vůči vnějším otřesům na regionální i národní úrovni vyzývá také zpráva Světového ekonomického fóra o přechodu na čistou energii z poloviny května 2020.

 

„Koronavirová pandemie nabízí příležitost zvážit neortodoxní intervence na energetických trzích. Tento reset nám dává možnost zahájit agresivní, prozíravé a dlouhodobé strategie vedoucí k diverzifikovanému, bezpečnému a spolehlivému energetickému systému, který v konečném důsledku podpoří růst světové ekonomiky udržitelným způsobem,“ uvedl vedoucí sekce energetiky a materiálů Světového ekonomického fóra Roberto Bocca.