Povinné soláry na budovách se stanou i v Česku brzy realitou

Od roku 2028 mají být všechny nově postavené budovy v Evropské unii emisně neutrální, rozhodl Evropský parlament. Všechny nové domy stavěné v Evropské unii budou muset mít od roku 2029 na střeše fotovoltaickou elektrárnu. Na nových veřejných a komerčních budovách mají být už od roku 2025.

Zdroj: S-Power

Nová povinnost

Majitelé domů a bytů budou muset do deseti let výrazně snížit jejich energetickou náročnost, a to podle kategorií, které si určí členské země. Nové budovy mají mít od roku 2028 nulové emise a povinné solární panely.

Návrh nové směrnice Evropské komise, s nímž musí souhlasit ještě členské státy EU včetně ČR, je součástí plánu REPowerEU, který má v následujících letech ukončit závislost Unie na dovozech plynu a ropy z Ruska.

Evropský parlament chce, aby všechny nové budovy postavené v Evropské unii po roce 2028 měly nulové emise. Má to být způsob, jak výrazně snížit spotřebu energie, a tím i emise skleníkových plynů.

Zásadní impulz pro rozvoj fotovoltaiky

Nová nařízení předpokládají, že od roku 2028 budou všechny nové budovy bezemisní a od roku 2026 všechny budovy, v nichž působí orgány veřejné správy. Od roku 2028 by navíc měly být všechny nové budovy vybaveny fotovoltaickou instalací, pokud to bude technicky a ekonomicky proveditelné.

„Podpora Evropského parlamentu evropské iniciativě pro solární střechy je jasným signálem: solární budovy jsou klíčovým řešením pro snížení účtů za energii, zajištění energetické bezpečnosti a splnění našich klimatických ambicí,“ říká Jan Osenberg, ředitel pro legislativu v Evropské solární asociaci.

Pokud návrh nové směrnice, který schválila Evropská komise, prosadí také Evropský parlament při následujících jednáních, pak již v roce 2025 odstartuje obrovská vlna výstavby solárních střech.

Nová unijní legislativa chce zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie do roku 2030 na 45 procent místo dosud plánovaných 40 procent. Do tří let by měl výkon solárních elektráren v Evropě narůst na dvojnásobek, tedy na 320 gigawattů. Do roku 2030 má Evropská komise v plánu dosáhnout 600 GW instalovaných fotovoltaik.

Má k tomu přispět zdvojnásobení kapacity solárních elektráren v příštích třech letech a poté právě například povinná instalace solárních panelů na všechny nové veřejné, komerční a později i obytné budovy. Zdvojnásobit se má i počet vy­užívaných tepelných čerpadel.

Další změny

Nejdůležitější změny v oblasti budov, kterou v rámci směrnice schválil Evropský parlament, zahrnují:

  • povinné fotovoltaické instalace na střechách nových budov,
  • postupné ukončení používání fosilních paliv k vytápění nových budov a budov procházejících rozsáhlou rekonstrukcí nejpozději do roku 2035 nebo 2040,
  • zákaz dotací na nákup kotlů na fosilní paliva od roku 2024,
  • bezuhlíkové budovy od roku 2028 a veřejné budovy od roku 2026.

Návrh nové směrnice pochází z pera Evropské komise. Z Evropského parlamentu poputuje návrh do Rady EU, kde ještě může projít dílčími změnami. V ní budou zastoupení ministři hlasovat kvalifikovanou většinou. K projednání by mohlo dojít ještě za švédského předsednictví.

Cílem nové směrnice je snížit emise skleníkových plynů a celkovou spotřebu spotřebu v sektoru budov. Ten je v Evropě zodpovědný za 40 procent spotřeby energie a 36 procent emisí skleníkových plynů, které způsobují klimatickou změnu s ničivými dopady. Do poloviny století má být proto celý sektor stavebnictví klimaticky neutrální.