Pomocí chytrých sítí se propojí energetika mezi Českem a Slovenskem

Projekt inteligentních distribučních soustav ACON, který vzniká v přeshraniční spolupráci EG.D a Západoslovenské distribučné (ZSD), má před sebou investičně náročný rok. Plánované investice se vyšplhají na téměř 800 milionů korun.

Zdroj: ČEZ

Rozvoj chytrých sítí

V rámci projektu ACON se na českém území rozšíří kapacita rozvodny u obce Tvrdonice a zmodernizuje a postaví dalších 250 chytrých trafostanic. Na Slovensku pak vznikne nová transformovna v Borskom Svätom Jure.

V plánu je i další modernizace stávající infrastruktury. Projekt společného zájmu vyjde do konce roku 2024 na více než pět a půl miliardy korun, z nichž polovinu pokryjí dotace z Evropské unie.Projekt ACON – Again COnnected Network – propojuje dvě země s dlouholetou společnou historií.

„Rozvoj inteligentních sítí na distribučních územích společností EG.D, dříve E.ON Distribuce, a Západoslovenské distribučné se pozitivně dotkne více než 1,7 milionu zákazníků a městům a obcím umožní širší zapojení chytrých technologií. V rámci evropského regionu pak může být příkladem pro rozvoj chytrých distribučních soustav,“ uvedl David Šafář, člen představenstva EG.D.

Inteligentní řízení sítí

V rámci projektu dojde ke zvýšení efektivity distribučních soustav, aby byly schopné dostát požadavkům následujících desetiletí. Inteligentní sítě – Smart Grids – tak budou schopné spolehlivě pracovat i s ohledem na zvyšující se množství elektromobilů, baterií či elektrozařízení, které budou zákazníci do sítě připojovat.

Díky inteligentnímu řízení budou soustavy rovněž méně náchylné k výpadkům a přetížením, čímž se ještě více zvýší uživatelský komfort. Projekt zároveň umožní větší zapojení obnovitelných zdrojů energie do distribučních soustav.

„Zvýšený uživatelský komfort pocítí v horizontu následujících šesti let na slovenské straně více než 190 tisíc našich zákazníků, zejména v okresech Malacky, Senica, Myjava, Skalica, Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Implementace smart prvků umožní lepší monitoring a řízení celé soustavy a přispěje k jednodušší identifikaci potenciálních poruch v síti,“ doplnil Marian Rusko, člen představenstva ZSE, do jejíž skupiny Západoslovenská distribučná patří.

Modernizace 300 trafostanic, chytřejší kabely v zemi

Projekt ACON se dostal na seznam unijních projektů společného zájmu a mohl se tak ucházet o spolufinancování ze strany Evropské unie. V roce 2019 získal dotaci ve výši 92 milionů Eur. Hned ve stejném roce se na českém území podařilo zmodernizovat necelých 70 trafostanic, loni jich bylo už více než 300.

V průběhu roku 2020 došlo také k instalaci inteligentních prvků do sítě, aby ji bylo možné lépe v reálném čase ovládat i kontrolovat. Příkladem může být instalace detektorů poruch izolovaných vodičů na Otrokovicku.

„V česko-slovenském pohraničí pak došlo k obnovení prvního přeshraničního propojení směrem na slovenskou obec Sidónie. Pokud budeme optimističtí, mohli bychom v letošním roce dokončit také projektování nové linky vysokého napětí mezi obcemi Hodonín na české straně a Holíč na straně slovenské, a v závěru roku by tak mohla být zahájena i samotná výstavba,“ popsal Miroslav Kopt, vedoucí útvaru Strategických projektů EG.D, s tím, že v roce 2020 do modernizace distribuční soustavy na území EG.D investovalo přibližně 280 milionů korun.

„Výstavbou kabelových tras vysokého napětí s optickými sítěmi potřebnými pro přenos údajů ze sítě vzniklo dalších více než pět kilometrů bezporuchového zemního vedení v hodnotě přibližně 700 tisíc Eur. Celkově se takto od začátku projektu vybudovalo už 22,7 kilometru nových kabelových tras,“ uvedl Marian Rusko.