Polsko schválilo zákon, který urychlí rozvoj trhu akumulace energie

Polský prezident podepsal novelu energetického zákona, který s platností od 1. července letošního roku zakotvuje nová pravidla pro provoz systémů skladování energie (SSE). Polsko tak odstranilo odstranění překážky, které v současnosti brání investorům získat ekonomické výhody z komerčního provozu SSE.

Zdroj: Wikipedia

Reakce na rostoucí poptávku

Cílem novely energetického zákona je podpořit rozvoj a stabilitu polské energetické sítě, která díky stále rostoucímu podílu interminentních obnovitelných zdrojů energie bude vystavena „výzvám“ v oblasti regulace výkonové rovnováhy na úrovni přenosových a distribučních sítí.. Právě díky investicím do SSE bude možné síť optimalizovat a zlepšit tak další využití energie z OZE.

Novela energetického zákona zavádí samotnou definici skladování elektřiny, kterou je třeba chápat jako „zařízení umožňující skladování elektřiny a její dodávku do energetické sítě“.

Předloha rovněž definuje účinnost skladování energie jako „poměr výstupní elektrické energie z SSE k množství elektrické energii dodané do SSE“, vyjádřený v procentech za jeden úplný cyklus provozu SSE při využití jmenovité kapacity SSE a jeho nabíjení a vybíjení jmenovitým výkonem“.

Nové licence pouze pro velké akumulátory

V Polsku je tedy nově zákonem schváleno zavedení licence na akumulaci a také zde došlo k odstranění tzv. dvojího zdanění (double-charging) akumulované elektřiny, které je vůči provozovatelům diskriminační. Energie vložená do akumulačního zařízení a ztráty spojené se skladováním energie se nepovažují za konečnou spotřebu.

Provozovatelé SSE v Polsku nebudou muset získat licenci pro investice do SSE s kapacitou do 10 MW. V případě SSE s kapacitou od 50 kW do 10 MW bude nutné požádat pouze o zápis do registru vedeného provozovatelem přenosové nebo distribuční sítě.

V důsledku schválené novely energetického zákona budou provozovatelé SSE v Polsku osvobozeni od povinnosti  placení poplatků na podporu OZE, jakož i i od spotřební daně z elektřiny. Nový zákon rovněž stanoví snížení nákladů za připojení SSE do sítě.

Prudký rozvoj ve světě

Úložiště energie usnadňují nástup obnovitelných zdrojů a globální trh s ukládáním elektřiny rychle roste. Po celém světě mají být letos uvedena do provozu úložiště s výkonem více než 10 gigawatt, z toho polovina v USA. K dalším největším trhům světa v oblasti akumulace patří Čína, Jižní Korea nebo Austrálie

Boom akumulace probíhá také i v Evropě, kde se v současnosti nachází více než 500 velkých bateriových úložišť. Evropa v letošním roce očekává růst baterií o další 3 gigawatty.

Česká republika zatím v oblasti velkokapacitních úložišť energie za světem zaostává, Celkem jsou u nás instalovány 4 SSE s celkovým výkonem okolo 10 megawattů, z toho 2 z nich i po několika letech fungují jen v testovacím režimu.