Polsko: Milion solárních prosumerů a 14 GW výkonu ve fotovoltaice do roku 2030

Na počátku září letošního roku polské Ministerstvo klimatu (obdoba resortu MŽP v Česku)  představilo aktualizaci vládní energetické strategie nazvané Polská energetická politika do roku 2040 (PEP2040). Dokument podporuje velmi ambiciózní cíle Polska zejména v oblasti fotovoltaiky, kde předpokládá instalaci až 1 milionů domácích střešních fotovoltaických elektráren pro prosumery (samospotřebitele) a také až 40 % podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie země do roku 2040.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

 
Obří boom solárních a větrných elektráren

Podle analýzy zveřejněné v nové energetické strategii PEP2040 se počítá s tím, že instalovaný výkon ve fotovoltaice v Polsku dosáhne do roku  2020 přes 2 300 MW, do roku 2025 až 5 000 MW, do roku 2030 až 7 000 MW a konečným cílem v roce 2040 je dosáhnout výkonu až 16 000 MW.

Celkový instalovaný výkon pobřežních větrných elektráren v Polsku v roce 2025 by měl být 725 MW, později 3815 MW v roce 2030. Do roku 2035 by se instalovaný výkon v pobřežních větrných elektráren měl zvýšit na  5650 MW v roce 2035 a až na  7985 MW v roce 2040.

Pokud se jedná o instalovaný výkon pozemních větrných farem, pak se v nové energetické strategie Polsku počítá  v období 2020–2040, že jejich výkon dosáhne  přibližně 9 500 až – 10 000 MW.

Až milion solárních prosumerů

Polské ministerstvo klimatu ve své nové energetické strategii zdůrazňuje důraz na rozvoj distribuované výroby energie pro vlastní spotřebu a rozvoj energetických komunit s využitím místního kapitálu.

Nová verze energetické strategie PEP2040 předpokládá, že v roce 2030 bude v Polsku více než 300 energetických komunit využívajících obnovitelné zdroje. Cílem strategie je instalovat více než 1 milion střešních solárních elektráren pro vlastní spotřebu energie ze strany prosumerů. V současné době se počet prosumerů v Polsku pohybuje kolem 260 000.

S ohledem na průměrnou velikost domácí střešní solární elektrárny podporované v Polsku v programu „Můj proud“ na úrovni 5,6 kWp, pak nová ambiciózní polská energetická strategie do roku 2030 může znamenat, že instalovaný výkon prosumerských elektráren dosáhne 5-7 GW. Dalších 7 GW nových fotovoltaických elektráren by pak mělo vzniknou v komerčním a utilitním segmentu do roku 2030.

Celkem by se tak v Polsku v souladu s energetickou strategií PEP2040 mělo do roku 2030 nainstalovat až 14 GW nových fotovoltaických elektráren.