Polská akvizice: Photon Energy sází na boom virtuálních elektráren a decentrální energetiky

Mezinárodní společnost s českými kořeny Photon Energy  navýšila svůj podíl v polské společnosti Lerta z 24,27 % na 56,75 % a plánuje získat plnou kontrolu nad společností do konce roku 2022. Integrace společnosti Lerta do skupiny Photon Energy Group jí zajistí licence na obchodování s energií v šesti zemích, špičkovou škálovatelnou platformu virtuální elektrárny (VPP) a pozici číslo 3 na polském trhu DSR (Demand Side Response) s kapacitou 150 MWp pro rok 2023.

Zdroj: Lerta                                                           

Nová divize

Zakladatel a generální ředitel společnosti Lerta, Borys Tomala, povede ve Photon Energy Group nově vytvořenou divizi New Energy, pod níž bude spadat obchodování s energií, služby DSR, instalace energetických zdrojů v místě odběru a integrované energetické služby pro firemní zákazníky.

Počet zaměstnanců Photon Energy Group vzroste na více než 300, z nichž téměř třetina bude součástí polských poboček skupiny, a to v kancelářích ve Varšavě, Poznani, Lodži a Gdaňsku.

„Po více než třech letech stále užší spolupráce mezi našimi společnostmi mohu s jistotou prohlásit, že tato transakce je výsledkem dokonalé shody vizí, podnikatelského ducha a dlouhodobé perspektivy. Jsme nadšeni, že můžeme spojit své síly a osud s týmem Lerty. Pod jednou střechou spojíme možnost současně proměnit pozemek nebo střechu firem ve vysoce výkonná aktiva pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, pomoci odběratelům elektřiny adaptovat se na novou tržní realitu a optimalizovat své výdaje na energii a zároveň pomoci provozovatelům energetických soustav vyrovnávat zátěž sítě a předcházet výpadkům,“ uvedl Georg Hotar, generální ředitel společnosti Photon Energy Group.

„Po sedmi letech budování našeho podnikání v oblasti virtuálních elektráren se s obrovským nadšením připojujeme k Photon Energy Group. I přes náš nedávný dynamický růst jsem přesvědčen, že teprve nyní začínáme naplno realizovat svůj potenciál a konečný cíl – stát se největší světovou energetickou firmou nové generace,“ řekl Borys Tomala, zakladatel a generální ředitel společnosti Lerta.

Sázka na vlastní software a umělou inteligenci

Lerta je polská společnost provozující virtuální elektrárnu (VPP, Virtual Power Plant), která sdružuje a spravuje distribuované zdroje energie. Založili ji Borys Tomala a Krzysztof Drożyński v roce 2016 a zpočátku fungovala jako poskytovatel softwaru pro tradiční energetické firmy.

V průběhu let společnost se sídlem v Poznani vyrostla v nezávislou energetickou společnost bez vlastního majetku, která se zaměřuje na optimalizaci obnovitelných zdrojů energie a energetickou flexibilitu.

Její vlastní softwarová platforma s umělou inteligencí, Lerta Energy Intelligence, umožňuje společnosti Lerta předpovídat a optimalizovat výkon obnovitelných elektráren a odběr průmyslových zákazníků na základě aktuálních cen a požadavků energetické soustavy.

Výsledkem je flexibilita poptávky a nabídky, kterou Lerta nabízí  provozovatelům přenosových soustav v rámci různých programů a služeb. Kromě toho společnost Lerta poskytuje řadu služeb pro odběratele energie, jako jsou instalace fotovoltaických elektráren za elektroměrem, systémy řízení spotřeby energie a dlouhodobé smlouvy o nákupu energie, tzv. PPA (Power Purchase Agreements). Lerta má licence na obchodování s energií v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, České republice, na Slovensku a v Srbsku.

Obří růst

Lerta spravuje celkovou elektrickou kapacitu téměř 300 MWp, agregovanou z více než 300 jednotek ve čtyřech zemích. Z toho 150 MWp představuje nasmlouvanou kapacitu DSR (Demand Side Response, tj. odezva na straně spotřeby, kdy je odběratel připraven na výzvu provozovatele sítě omezit svou spotřebu) v Polsku, čímž se společnost Lerta stala třetím největším agregátorem v zemi.

Portfolio VPP společnosti Lerta zaznamenalo od počátku roku 2022 šestinásobný nárůst a téměř každý den se rozrůstá o nové klienty. V září 2022 společnost Lerta významně přispěla k udržení rovnováhy polské sítě během oznámení o ohrožení kapacitního trhu vydaného provozovatelem přenosové soustavy.

Zákazníci Lerty z řad průmyslových podníků navýšili dostupnou elektřinu v síti o 130 MWh tím, že omezili svou spotřebu během dvouhodinového výkyvu v soustavě. V říjnu 2022 zahájila společnost Lerta podnikat jako dodavatel energie v Maďarsku a Polsku a bude zákazníkům poskytovat čistou elektřinu přímo z místních zdrojů, včetně elektráren Photon Energy Group.

V prvních třech čtvrtletích roku 2022 dosáhla společnost Lerta konsolidovaných tržeb ve výši 463 milionů korun a za celý rok 2022 očekává tržby ve výši 560 milioonů korun.

Zdůvodnění transakce

Hlavní činnost Photon Energy Group pokrývá celý životní cyklus fotovoltaických elektráren, od developmentu a inženýringu projektů, přes nákup technologií a výstavbu, až po vlastnictví fotovoltaických elektráren jako tržně orientovaný nezávislý výrobce energie (IPP, Independent Power Producer) a dlouhodobý provoz a údržbu vlastních elektráren i elektráren v majetku třetích stran.

Strategické zaměření skupiny na prodej elektřiny vyrobené vlastními elektrárnami o výkonu 91,9 MWp za tržní ceny v kombinaci s rostoucí volatilitou tržních cen, dynamikou regulace a prudkým růstem poptávky komerčních a průmyslových odběratelů po vlastních výrobnách energie vykrystalizovalo v potřebu rozšíření obchodního modelu skupiny.

Prohlubující se obchodní spolupráce mezi Photon Energy Group a Lertou v posledních dvou letech, společná vize ohledně budoucích trendů na světových energetických trzích a stále přesvědčivější strategická logika vedly Photon Energy Group k rozhodnutí přistoupit k transakci, jejímž cílem je plná integrace společnosti Lerta do konce roku 2022.

Dopad na strategii

Integrace společnosti Lerta do Photon Energy Group představuje spojení fyzické a digitální energie za účelem vytvoření zákaznicky orientované energetické společnosti pro obnovitelné zdroje, která bude zaujímat jedinečnou pozici pro efektivní řešení současných problémů výrobců a spotřebitelů energie a provozovatelů přenosových soustav.

Výrobci energie budou moci těžit z integrovaného přístupu k provozu a správě aktiv a také z nákladově efektivního přístupu na trh, včetně služeb vyvažování zátěže soustavy. Odběratelé energie budou moci řídit a optimalizovat své náklady kombinací vlastní výroby elektřiny a odběru ze sítě, včetně využití výhod akumulace energie a monetizace vlastní flexibility odběru elektřiny.

Provozovatelé přenosových soustav získají výhodu flexibility dodávek elektřiny, DSR a podpůrné služby pro elektrické soustavy.

Nový byznys model

Budování kapacit a vývoj produktů pro efektivní poskytování ucelené nabídky, která kombinuje aktiva, služby a IT řešení, díky nimž se Photon Energy Group stane preferovaným partnerem pro komerční a průmyslové zákazníky v regionu střední a východní Evropy a Austrálie na jejich cestě od pasivní spotřeby energie k proaktivní účasti na energetickém trhu.

Výrazné urychlení zavádění kapacit pro akumulaci energie od velkokapacitních systémů po úložiště pro firemní odběratele energie, a to jak jak v roli dodavatele inženýrských a stavebních prací, tak jako investor, využívající dosavadních zkušeností skupiny v Austrálii z projektů jako je hybridní energetický systém na ostrově Lord Howe Island a plánovaná hybridní elektrárna v Boggabri v Novém Jižním Walesu.

Pečlivé sledování trhů s flexibilitou energetické soustavy a dalšími doplňkovými službami po celém světě a vyhodnocování příležitostí, které se objeví, což může vést k relativně nízkorizikovému a nízkonákladovému vstupu na trh v nových lokalitách, v nichž společnost dosud nepůsobí.