Pokračování podpory pro zdroje po ukončení stávající podpory uplynutím doby životnosti

Rozhodnutí vlády

V obou případech záleží především na rozhodnutí vlády, pro které druhy výroby elektřiny bude udržovací podpora či podpora pro modernizované zdroje stanovena. Pokud vláda ve svém nařízení pro daný druh výroby podporu umožní, ERÚ stanoví její výši ve svém cenovém rozhodnutí.

Udržovací podpora elektřiny bude, pokud tak vláda stanoví, určena pouze pro zdroje vyrábějící elektřinu spalováním biomasy. Vychází se z toho, že tato výroba elektřiny nemusí být, vzhledem k výši provozních a palivových nákladů, ekonomicky životaschopná a proto bude potřebovat další podporu ke krytí rozdílu mezi náklady na provoz spalováním biomasy a měrnými provozními náklady, jenž mají výrobny spalující uhlí.

Podpora pro modernizované zdroje

Ve srovnání s tím je podpora pro modernizované zdroje určena pro výrobny, které obnoví svou technologii na úroveň téměř srovnatelnou s novým zařízením. Musí se ale opět jednat o druh podporovaného zdroje, jemuž vláda ve svém nařízení stanoví, že pro něj má ERÚ ve svém cenovém rozhodnutí podporu vypsat. Nelze tedy v tuto chvíli říci, zda mezi ně budou patřit větrné či solární elektrárny, nebo jen zdroje využívající biomasu.

Pokud vláda rozhodne o přiznání podpory modernizovaným zdrojům daného druhu, musí být splněny podmínky vyhlášky, která stanoví, jakých technologických částí výrobny se má modernizace týkat a jak vysoká má být investice.

Zároveň zákon stanoví některé omezující podmínky pro výrobny využívající biomasu. Je to minimální procento využití užitečného tepla ze společné výroby tepla a elektřiny spalováním biomasy či bioplynu a nemožnost transformace na výrobu biometanu u bioplynových stanic způsobená nemožností připojení do plynárenské soustavy v dané lokalitě.

Autor: Pavel Doucha, partner, DouchaŠikola Advokáti s.r.o.