Podíl obnovitelných zdrojů do 2030 vzroste na 30 procent. Počítá s tím nový klimaticko-energetický plán

Minulý týden Vláda schválila návrh klimaticko-energetického plánu, který nastiňuje způsob, jak česká ekonomika projde procesem dekarbonizace a plnění svých evropských klimaticko-energetických závazků do roku 2030. Návrh bude bezprostředně odeslán Evropské komisi a zároveň bude zaslán do široké veřejné konzultace.

Zdroj: Siemens

Růst zelené energie

Podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě by měl do roku 2030 stoupnout ze současných asi 18 procent na 30 procent. Růst by měla táhnout zejména solární a větrná energetika.

V delším časovém horizontu by měla posílit i jaderná energetika, zejména výstavbou až čtyř nových jaderných bloků. Počítá s tím klimaticko-energetický plán, který minulý týden schválila vláda. Na tiskové konferenci to řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN), podle něhož bude do konce dekády nutné do energetiky investovat asi půl bilionu korun. Plán také potvrdil odklon ČR od spalování uhlí do roku 2033.

Vláda aktualizovaný plán schválila se zpožděním, původní termín byl na konci června. Nyní bude plán odeslán Evropské komisi, se kterou bude materiál vláda dál průběžně konzultovat a případně opravovat. Finální znění by pak měl mít stát hotové do léta příštího roku.

Plán představuje výhled pro vývoj energetiky do roku 2030. Do té doby dojde k nárůstu spotřeby elektřiny přibližně o desetinu oproti současnosti. Na druhou stranu se v plánu počítá s výrazným poklesem spotřeby energie a se snížením výroby elektřiny z uhlí.

„Tyto změny by měl do velké míry vykompenzovat nárůst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Přestaneme exportovat také hnědouhelnou elektřinu, jejíž výroba se kvůli ceně emisní povolenky přestane vyplácet,“ uvedl ministr Síkela.

Boom fotovoltaiky

Podle ministra elektřina postupně nahradí jiná paliva, zejména uhlí a ropu. Kvůli tomu bude nutné výrazně navýšit výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, především rozvojem solární a větrné energetiky.

Plán proto předpokládá výstavbu nových 10,1 gigawattu (GW) instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren připojených do sítě a nových 1,5 GW výkonu větrných elektráren do roku 2030. Vzniknout by tak měly stovky nových větrných elektráren.

„Obnovitelné zdroje v kombinaci s jádrem jsou budoucností české energetiky. Rozvoj výstavby solárních a větrných elektráren potřebujeme ale značně urychlit. Proto jsem rád, že klimaticko-energetický plán v roce 2030 počítá s tím, že podíl obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě dosáhne 30 %. Chceme využívat instalovaného výkonu 10 GWe ze slunce (nyní 2,1 GWe), a 1,5 GWe větru do roku 2030 (nyní 0,3 GWe). Celkově se tak dostaneme na pětinásobek instalovaného výkonu jak u sluneční energie, tak u větrné. Výzvou bude snížení energetické náročnosti domácností, renovační vlna si vyžádá přes 550 mld. korun do roku 2030 a je potřeba zajistit spravedlivou podporu pro občany z výnosů z emisních povolenek,“ doplnil ministr Hladík.

Stát chce postupně také posilovat jadernou energetiku. Do roku 2030 by její podíl na výrobě elektřiny měl být podle Síkely kolem 40 procent. V následujícím desetiletí pak plán předpokládá výstavbu nových jaderných bloků, které by podíl jádra měly postupně zvýšit až k 60 procentům.

Kromě nyní připravovaného dukovanského bloku by mohl v Dukovanech vzniknout ještě jeden kvůli horkovodu do Brna a další dva v Temelíně. Jaderné energetice by se ovšem měla blíže věnovat hlavně připravovaná aktualizace státní energetické koncepce.

Masívní investice

Vláda v plánu rovněž potvrdila předpokládaný termín pro odklon od uhlí do roku 2033. Síkela upozornil, že výroba z uhlí kvůli vysokým cenám povolenek výrazně poklesne ještě před tímto rokem.

Přechodně by podle ministra v příštích letech měla stoupnout i výroba elektřiny ze zemního plynu, který bude fungovat jako doplněk k hůře predikovatelné výrobě z obnovitelných zdrojů. Česko by podle Síkely mělo elektřinu rovněž více dovážet ze zahraničí.

„Odhadujeme, že do modernizace energetiky bude potřeba do roku 2030 investovat přibližně 500 miliard korun, do průmyslu pak přes 350 miliard korun. Hlavním zdrojem podpory transformace bude Modernizační fond, který je taktéž financován z výnosů z emisního obchodování,“ dodal Síkela.

Oborové organizace plán ještě před schválením kritizovaly, podle nich je málo ambiciózní a nevyužívá tuzemský potenciál.