Po vzoru Rakouska začíná Správa železnic využívat výrobu elektřiny ze Slunce

První budova na tuzemské železniční síti bude sloužit k výrobě elektřiny ze Slunce. Správa železnic chce využít rozhlehlou střechu výpravní budovy stanice Děčín východ k instalaci fotovoltaické elektrárny o výkonu 24 kWp.

Zdroj: ÖBB

Zdroj: ÖBB

První instalace svého druhu v Česku

Podobné projekty jsou již běžné v řadě zemí, v tuzemsku však zřejmě půjde na železnici o první takový pokus.

Správa železnic ve veřejné soutěži s odhadovanou cenou 1,1 milionu korun oznámila, že hledá firmu, která fotovoltaické panely na střechu budovy dodá a instaluje. Vyplývá to ze zadávací dokumentace solární elektrárnu vyprojektovalo Výzkumné centrum při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě.

První drážní solární elektrárna vznikne na střeše budovy v Děčíně, kde bude instalováno celkem 60 panelů o celkovém výkonu 24 kW.

Inspirace u našich sousedů

Rozlehlé plochy drážních budov či nevyužitých pozemků se na české železnici zatím prakticky vůbec k výrobě z obnovitelných zdrojů nevyužívají. Nicméně, s ohledem na trend omezování uhlíkové stopy lze však očekávat, že i toto téma začne v tuzemsku více rezonovat.

V Německu už v roce 2014 otevřeli první „uhlíkově neutrální nádraží“, které kombinuje solární a geotermální zdroje. Také rakouské dráhy ÖBB se chlubí tím, že trakční energie pro vlaky na rakouské železnici je plně z obnovitelných zdrojů.

Rakouská železnice ÖBB zásobuje všechny budovy, systémy i kontejnerové terminály zásobuje plně obnovitelnou energií. Kvůli zvýšení vlastní výroby z obnovitelných zdrojů energie nyní staví ÖBB-Infrastruktur v Dolním Rakousku první trakční proudovou větrnou turbínu na světě v Höfleinu.

Vyrobená energie míří přímo do železniční infrastruktury, energetické ztráty jsou tak nižší. ÖBB díky deseti vodním elektrárnám a více než dvaceti fotovoltaických elektráren vyrábí elektrickou energii, která je zároveň šetrná k životnímu prostředí.

Od roku 2018 ÖBB používá stoprocentně obnovitelnou trakční energii. Rakouský dopravce pilotně vyzkoušel i použití prvního fotovoltaického systému na světě, který umístil na protihlukové stěně. I zde je cílem vyrobit trakční proud, který je určený ke spotřebě přímo na železnici.