Po vzoru Česka hodlá Ukrajina retroaktivně snížit podporu pro solární elektrárny

Příliš štědrá podpory ve formě pevných výkupních cen (FIT) pro výrobce energie z obnovitelných zdrojů na Ukrajině se investorům může velmi změnit v „noční můru“. Letos Ukrajina schválila plán retroaktivního snížení FIT pro fotovoltaické a větrné elektrárny postavené v minulosti, který nyní schvaluje místní parlament. Ukrajina tak následuje Česko, Španělsko, Rumunsko či Bulharsko.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

Příliš štědrá podpora

O snížení podpory na bázi FIT se mezi investory do solárních a fotovoltaických elektráren již několik měsíců diskutovalo. Minulý týden  ukrajinský parlament přijal do druhého čtení novelu zákona o obnovitelných zdrojích, která stanoví retroaktivní snížení podpory na bázi FIT pro solární investory.

Majitelé fotovoltaických elektráren (FVE) postavených na Ukrajině  v letech 2017 až 2019 dostanou o 12,5% nižší FIT oproti původním tarifům za předpokladu, že akceptují další snížení podpory až o polovinu od roku 2029. Výše omezení podpory bude odstupňovaná podle instalovaného výkonu jednotlivých FVE. Nejvíce mají být krácením FIT až o 60 % postiženy obří solární farmy o výkonu nad 75 MW v minulosti.

Majitelé FVE  o menším výkonu (do 75 MW) budou muset počítat se snížením FIT o 30 % oproti původně schválené podpoře na Ukrajině. Omezení podpory se má ale týkat pouze FVE uvedených do provozu na konci roku 2019 a na počátku roku 2020.

Snížení podpory se také týká FVE, které mají zajištěny prodej solární energie na bázi PPA smluv s konečnými odběrateli. V těchto případech se cena PPA dodávek snižuje o 15 % pro FVE o výkonu do 1 MWp uvedených do provozu ve druhém pololetí roku 2015. Pro FVE uvedené do provozu v pozdějších letech se mají ceny PPA snížit o 2,5 % až 7,5%.

Odpor investorů

Kromě snížení podpory ve formě FIT a PPA navíc musí provozovatelé FVE počítat i s omezením výroby v případě přetížení ukrajinské přenosové sítě. V takovém případě dostanou ale od státu náhradu škody s výjimkou mimořádnou situací (Force Majeure).

Kromě provozovatelů FVE se ukrajinská vláda chystá také snížit podporu i pro provozovatele větrných elektráren. Návrh na snížení podpory pro zelené elektrárny kritizují zástupci provozovatel zelených elektráren, kteří jsou sdruženi v Ukrajinské asociaci obnovitelných zdrojů energie (UARE).

„Bohužel navržené retroaktivní opatření ze strany ukrajinské vlády jsou pro nás neakceptovatelné,“ oznámili zástupci UARE. „Způsobí to ztrátu důvěry investorů do OZE na Ukrajině, jejich bankroty a také povede k omezení nových investic.“

Pod tlakem rostoucích výdajů na podporu OZE se tak ukrajinská vláda  vydala cestou Španělska, České republiky či Rumunska, které také v minulosti nabídly příliš atraktivní podmínky pro rozvoj nových FVE a následně retroaktivně přistoupily k omezení podpory, navzdory hrozbám soudních sporů a arbitráží.

Podle expertů retroaktivní omezení podpory pro OZE na Ukrajině vyvolá zastavení rozvoje branže solární a větrné energetiky.  Na celé situaci asi nejvíce vydělají právní experti, kteří již připravují arbitráže.