Po 10 letech zažije fotovoltaika v Česku brzy velkou renesanci

Evropská investiční banka (EIB) minulý týden potvrdila jednání o schválení projektů, které budou čerpat dotace z Modernizačního fondu, který administruje Státní fond životního prostředí (SFŽP).  Na tyto dotace bylo přijato více než deset tisíc projektových záměrů, jejich relevantnost a realizovatelnost je nyní vyhodnocována. Sdělil to minulý týden ředitel SFŽP Petr Valdman v rozhovoru pro deník Hospodářské noviny (HN).

Zdroj: GroenLeven

Zdroj: GroenLeven

Obrovský zájem o fotovoltaiku

O dotace z Modernizačního fondu v rámci první předregistrační výzvy SFŽP, která byla uzavřena na počátku února, byl obrovský zájem. Ve fondu bude celkem devět podprogramů, přičemž první předregistrační výzva se ale týkala prvních tří největších programů − teplárenství (26 procent celkového objemu peněz), obnovitelných zdrojů (38,7 procenta) a zlepšení energetické účinnosti v průmyslu (13,3 procenta).

Podle sdělení zástupců SFŽP devět z deseti přijatých žádostí o dotace na nové projekty z Modernizačního fondu směřuje na obnovitelné zdroje, kde z 90 % převažují nové fotovoltaické elektrárny (FVE). Výše požadovaná dotace se u žádostí pohybuje v průměru mezi 40 a 60 procenty celkové ceny projektu.

„Celkové investiční výdaje projektových záměrů přijatých v předregistračních výzvách se pohybují v řádu stovek miliard korun. Namístě je ale zdůraznit, že se mnohdy jedná o ideové záměry, jejichž realizovatelnost je diskutabilní a bude předmětem dalšího posuzování,“ doplnil v rozhovoru pro deník HN šéf SFŽP Valdman.

Šance na renesanci fotovoltaiky v Česku

Podle průzkumu portálu www.solarninovinky.cz na vzorku 20 instalačních fotovoltaických firem se velkému zájmu o dotace těší i projekty na bázi agrivoltaiky a plovoucích FVE. Tyto inovativní projekty se dosud v Česku vůbec nerozvíjely.

Mnohé firmy podaly žádosti v desítkách až stovkách kusů. Velký zájem byl i o akumulaci v kombinaci s fotovoltaickými elektrárnami. Většina podaných projektů byla o velikosti 300-900 kWp.

„Zájem o nové fotovoltaické projekty částečně podpořené investičními dotacemi z Modernizačního fondu vítáme jako nadějný příslib „renesance“ branže fotovoltaiky v Česku. Zatímco podle našich dat bylo u nás loni instalováno necelých 50 megawattů nových FVE, od roku 2022 se může jednat až o stovky megawattů ročně,“ říká Aleš Hradecký, předseda Cechu Akumulace a FoTovoltaiky (CAFT).

Schválení dotací se blíží?

Minulý týden proběhlo výroční jednání Evropské investiční banky (EIB), kde Lilyana Pavlova, viceprezidentka EIB jednala se zástupci českých státních institucí o prioritách další spolupráce.

Během tiskové konference Pavlova potvrdila, že v současnosti EIB jedná se zástupci MŽP a SFŽP o vyhodnocení podaných projektů v předběžné výzvě o dotace z Modernizačního fondu na nové projekty v oblasti OZE. „Nyní musí Evropská komise ve spolupráci s EIB posoudit zda-li jsou podané projekty považovány za „prioritní“ či „ne-prioritní“. Až poté může Komise vyplácení dotací schválit.“

Obrovský zájem o dotace z Modernizančního fondu může odstartovat „novou etapu“ rozvoje české solární energetiky. Díky technologickému vývoji klesla totiž cena fotovoltaických panelů od roku 2010 o více než 80 procent a solární elektřina se pomalu stává konkurenceschopnou bez tradičních provozních dotací.

„Je nyní důležité, aby nyní stát transparentně a nediskriminačně nastavil pravidla čerpání pro dotace z Modernizačního fondu. Rozhodně by se mělo zabránit tomu, aby dotace přednostně čerpaly pouze velké FVE, což by znamenalo velkou překážku pro demokratizaci energetiky v blízké budoucnosti,“ dodává Radek Orság, člen představenstva Cechu Akumulace a FoTovoltaiky (CAFT).

V příštích deseti letech by z finanční podpory v Modernizačním fondu měli profitovat občané, obce, živnostníci, zemědělci, malí a střední podnikatelé, ale i velké energetické společnosti. Ať už přímo nebo prostřednictvím komunitní energetiky se do výroby obnovitelné energie bude moci zapojit kdokoliv, a to za rovných podmínek.
 
„Ve spolupráci s Komorou OZE aktivně působíme v pracovní skupině MŽP, která připravuje administraci nových dotací pro Modernizační fond. Chceme tak přispět k dalšímu rozvoji fotovoltaiky i v oblasti inovativních projektů, ke kterým patři  také agrivoltaika, jenž v sobě smysluplně spojuje zemědělskou činnost s výrobou zelené energie ze Slunce,“ dodává Ludvík Krajíček, člen představenstva Cechu Akumulace a FoTovoltaiky (CAFT).