Po 10 letech vývoje přicházejí na trh průtokové redoxní baterie „Made-in Czechia“

Vanadové redoxní průtokové baterie (VRFB), které v akademickém prostředí vyvíjeli a zkoumali přes deset let vědci z Plzně, se nyní začínají komerčně vyrábět. Za projektem stojí plzeňský startup Pinflow, který hodlá novou technologii VRFB nabídnout firmám.

Zdroj: Pinflow

První komerční aplikace

Nová technologie VRFB vydrží v provozu více než pětadvacet let. Navíc jsou nehořlavé a nevýbušné. Vědci z Výzkumného centra NTC při Západočeské univerzitě v Plzni a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze založili v roce 2017 startup Pinflow, který letos hodlá spustit komerční výrobu VRFB.

„Rozšiřování elektrochemických technologií je naší vášní. Náš systém VRFB s výkonem/kapacitou 15 kW-70 kWh byl úspěšně ověřen při instalaci v terénu. Nyní přenášíme VRFB z laboratorního měřítka do průmyslových systémů. Sledujte s námi další technologický růst v roce 2023,“ informuje společnost Pinflow na svém profilu LinkedIn.

Více než 10 let vývoje

Jako první o vývoji nové technologie VRFB informoval veřejnost Jiří Vrána v roce 2015, kdy končil studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Vrána později s dalšími vědci pokračoval ve vývoji VRFB technologie v rámci výzkumného centra Nové technologie (NTC) Západočeské univerzity v Plzni. 

Ačkoliv samotný Pinflow až nyní začíná svůj bateriový systém uvádět do provozu u prvních zákazníků, výzkumu baterií se spoluzakladatelé věnují už jedenáct let. Součástí výzkumného týmu, který vede Juraj Koska z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, je vedle Petra Mazúra a Jaromíra Pocediče i doktorand VŠCHT Jiří Vrána, jenž se na projektu začal podílet už jako student druhého ročníku bakalářského studia.

„V roce 2010 přišel profesor Juraj Kosek z VŠCHT s tímto výzkumným tématem. Výzkumné centrum Nové technologie (zkráceně NTC) na Západočeské univerzitě v Plzni se pak stalo naším dobrým partnerem a většina výzkumu a vývoje průmyslových řešení probíhala tam. Během pár let jsme měli první otestovaný bateriový svazek, který měl vyladěné komponenty i design. A uvědomili jsme si, že máme v rukou něco, co má konkurenční výhodu,” popisuje Vrána a dodává, že právě to je motivovalo k založení startupu a získání licence od NTC.

Od prototypů ke komerční výrobě  

V minulosti se Pinflow koncentroval zejména na vývoj a výrobu laboratorních systémů pro vývoj průtokových baterií.

„Jsou to poměrně specializovaná zařízení, která může využít někdo, kdo sám provádí výzkum a vývoj v oblasti průtokových baterií. Nejsou to pouze výzkumná pracoviště univerzit, ale třeba i výrobci jednotlivých komponent. Díky našim zařízením můžou testovat kvalitu svých produktů,” popisuje Vrána.

Podle Vrány firma dokázala během posledních let instalovat více než sto takových systémů VRFB na všech světadílech.

„Navíc máme skvělé reference. Díky tomu se tato zařízení stala poměrně stabilním zdrojem zisků, které můžeme zase investovat do vývoje velkých baterií,” vysvětluje Vrána.

Vyvinutý systém pro akumulaci elektrické energie vykazuje lepší technické nebo ekonomické parametry v porovnání s lithium-iontovými bateriemi. Pro baterii použili výzkumníci elektrolyt na bázi solí vanadu rozpuštěných ve zředěné kyselině sírové, který se v průtočných bateriích nachází mimo vlastní elektrodové články baterie a jehož množství lze snadno měnit. To poskytuje průtokovým bateriím jednu z největších výhod vůči klasickým akumulátorům – možnost nastavit nezávisle na sobě kapacitu a výkon úložiště.