Pixii vyvinula unikátne batériové úložisko s výkonom až 600 kW

Spoločnosť Pixii vyvíja modulárne batériové úložiská s unikátnymi škálovateľnými meničmi, vďaka ktorým je možné aj počas prevádzky promptne reagovať na meniace sa požiadavky zákazníkov. Najnovšie riešenie s názvom Powerbase a výkonom až 600 kW bolo práve vyexpedované k zákazníkovi z výrobného závodu v Liptovskom Mikuláši. Powerbase pozostáva až z 12 batériových kabinetov a pre klienta prináša v dnešnej energeticky napätej dobe viacero výhod – okrem navýšenej úložnej kapacity (až 1440 kWh) aj jednoduchú a časovo úspornú inštaláciu na mieste určenia, čo vedie k výraznému zníženiu nákladov.

Zdroj: Pixii

Monitoring spotreby elektriny v reálnom čase

Batériové úložiská, ktoré aktívne optimalizujú hospodárenie s energiou – v aktuálnej ekonomickej, geopolitickej a environmentálnej situácii naliehavá téma, ktorej firmy venujú čoraz viac pozornosti. „Vďaka nášmu systému môžu klienti ušetriť bez zmien výrobných procesov a technológií. Riadiaca jednotka úložiska monitoruje spotrebu elektriny v reálnom čase. Pri vysokej spotrebe vykrýva špičky a pri nízkej dobíja batérie – zo siete alebo zo solárnych panelov”, vysvetľuje Juraj Žák, riaditeľ slovenskej pobočky spoločnosti Pixii. Týmto výrobné podniky predídu prekročeniu rezervovanej kapacity a systém zároveň aktívne kompenzuje jalový výkon.

Rastúca potreba navyšovania kapacity energetických úložísk urýchlila vývoj najnovšieho produktu Powerbase, ktorý je zložený z 12 kabinetov. Pre zákazníka je okrem zníženia nákladov na inštaláciu nespornou výhodou možnosť konfigurácie podľa svojich individuálnych požiadaviek. V prípade potreby navýšenia kapacity úložiska či pridania funkcionalít systém umožňuje pridanie ďalšieho meniča (PixiiBox) aj dodatočných batérií.

Vzhľadom k prudko rastúcemu počtu alternatívnych zdrojov energie s nestabilným dobíjaním do siete systém Pixii podporuje aj lokálne distribučné siete. Juraj Žák dodáva: „ÚIožisko je možné inštalovať na rôzne miesta distribučnej siete. Podľa spôsobu použitia môže energia z batérií stabilizovať napätie, znižovať zaťaženie transformátorov či redukovať straty pri prenose“.

Rýchlo-nabíjanie elektromobilov

Nabíjacie stanice elektromobilov využívajú systém Pixii PowerShaper s cieľom optimalizovať hospodárenie s elektrinou. Ak sa paralelne nabíja viac áut, energia z batérií zaisťuje stály výkon všetkých nabíjačiek a taktiež zvyšuje okamžitý výkon nabíjačky. Vďaka energii z batérií môžu stojany poskytovať rýchlo-nabíjanie. Naopak pri nízkom zaťažení sa batérie dobíjajú – zo siete alebo z fotovoltiky. V skratke môžeme povedať, že sa jedná o nabíjanie optimalizované na náklady, buď pri nízkom tarife alebo z prebytkov z fotovoltiky.

„Optimalizácia odberových tarifov, uloženie fotovoltickej energie na neskoršie využitie, zvýšenie výkonu siete či vyrovnávanie fáz, to sú len niektoré z funkcionalít. Vývoj nových produktov prebieha intenzívne okrem centrály v Nórsku aj na Slovensku a náš tím neustále rastie, preto čakáme niekoľko inovácii už v najbližších mesiacoch”, uzatvára Juraj Žák.