Pivovar Svijany bude vařit „solární pivo“

Pivo uvařené díky solární energii. Takovou ambici má Pivovar Svijany, který podepsal smlouvu o díle se společností SOLEK. Pivovar Svijany, který byl založen v roce 1998 na Liberecku, sází na úspory a energetickou soběstačnost. Za tímto účelem bude letos pivovar investovat 12 milionů korun do instalace solárních panelů.

Zdroj: Pivovar Svijany

Sázka na sluneční energii

Díky spolupráci se SOLEKem Zdeňka Sobotky začne pivovar Svijany vařit pivo pomocí sluneční energie.Na konci února začne SOLEK instalovat na střechu výrobního závodu Pivovaru Svijany bezmála 1 000 kusů solárních panelů s očekávaným ročním výkonem cca 440 MWh/rok, kterým společnost pokryje 14 % celkové spotřeby energie.

„Díky nám se bude ve Svijanech vařit pivo ze sluneční energie. Více český projekt si pro návrat SOLEKu do České republiky neumím představit. Mám z toho velkou radost. Po 13 letech nabírání zkušeností v Evropě, a hlavně v Chile chceme uplatnit naše know-how i doma. Dnes už nám nedělá problém postavit elektrárnu o výkonu 0,5 megawatt,“ řekl Jaroslav Kříž, jednatel SOLEK Czech Services, Solární systémy.

„Spolupráce s Pivovarem Svijany je přesně tím typem projektu, kterému bychom se chtěli v Česku věnovat. Naším zaměřením jsou průmyslové haly, komerční budovy nebo nemocnice. Budeme firmám a České republice pomáhat k větší energetické soběstačnosti a zdravé budoucnosti,“ okomentoval spolupráci Zdeněk Sobotka, zakladatel a CEO SOLEK HOLDING SE.

Recept na zdražování energie

Pivovar Svijany se tak stane pivovarem v České republice, který bude díky energii ze Slunce vařit pivo a zvyšovat tím svou energetickou soběstačnost. Vyrobená elektřina bude v rámci objektu využita pouze pro vlastní spotřebu. Pokud by navíc pilotní projekt znamenal vzájemnou spokojenost, není vyloučeno, že by se solární panely rozšířily i na další pivovarské budovy, které se v areálu na severu Čech nacházejí.

„Spolu s výrobou bioplynu pro vlastní potřebu zapadá produkce elektrické energie pomocí solární panelů velmi vhodně do naší filozofie udržitelné výroby. Projekty jsou hotové, momentálně řešíme jednotlivá povolení. Provoz fotovoltaických zdrojů potom budeme průběžně vyhodnocovat z hlediska objemu dodávané elektřiny, sezonních a intradenních výkyvů. Výhledově plánujeme nahradit alternativními zdroji až 20 procent celkové spotřeby elektřiny v pivovaru,“ doplnil ředitel pivovaru Roman Havlík.

Výroba piva patří k energeticky náročným odvětvím, která byla výrazně postižena loňským zdražením energií. „Ceny energií loni rostly několikanásobně a aktuálně je nakupujeme na trhu za spotové ceny. Dramaticky se zvyšovaly rovněž náklady na pohonné hmoty, suroviny a obaly. Všechny tyto vícenáklady se nám nepodařilo promítnout do cen pro zákazníky, částečně jsme je museli kompenzovat z naší vlastní marže,“ dodal ředitel.

Pivovar Svijany bude díky energii ze slunce zvyšovat svou energetickou soběstačnost. Vyrobená elektřina bude v rámci objektu využita pouze pro vlastní spotřebu. „Pokud se pilotní projekt oběma stranám osvědčí, není vyloučeno, že by se solární panely rozšířily i na další pivovarské budovy na severu Čech,“ uzavřel Jaroslav Kříž.