Piecha (MPO): Chystáme nové dotace na soláry pro firmy, zájem je obrovský

„S ohledem na současnou energetickou krizi považujeme za nezbytné firmám maximálně pomoci snížit výdaje za elektřinu. Proto chystáme další dotace pro nové FVE, které slouží jako efektivní nástroj pro dosažení energetických úspor,“ říká v rozhovoru pro portál www.solarninovinky.cz Marian Piecha, náměstek sekce fondů EU na MPO. Na naše otázky také odpovídal Ondřej Tomšej, vedoucí oddělení implementace PO3 na MPO.


O dalším vývoji v oblasti dotací pro fotovoltaiku můžete diskutovat s Ondřejem Tomšejem  z MPO, který vystoupí s přednáškou na Smart Energy Forum ve středu 19. října  v O2 Universum


Zájem o dotace na nové fotovoltaické elektrárny (FVE) v rámci úspěšného programu Národní plán obnovy láme rekordy. Více než 4000 firem podalo žádostí na nové FVE za více než 18,6 miliard způsobilých výdajů k 30. září 2022.  Jaký je zájem firem o dotace z nového programu OP TAK pro firmy., který  jste spustilit na počátku června 2022?

Náměstek Piecha: Jsme rádi, že nám Evropská komise schválila nový operační program OP TAK, na jehož přípravě jsme pracovali déle než 3 roky. V rámci jednotlivých priorit je zde samostatná prioritní osa na energetiku a na obnovitelné zdroje energie (OZE). Když se na to podívám z hlediska roku 2022, jsem rád, že se priorita energetiky více než zestonásobila.

Hned při spuštění programu jsme využili většinu příslušné alokace na výzvu Úspory. V podstatě 10 miliard Kč ze 13 miliard Kč jsme vložili do výzvy na pomoc našim podnikům v nelehké současné době, kdy na ně dopadá energetická krize. Firmám umožníme řešit vysoké ceny energie v podobě úspor.

To znamená, že umožníme podnikům namontovat nové kotelny, nové technologie a zateplit budovy tak, abychom ruského plynu spotřebovávali co nejméně. Jde to ruku v ruce s opatřeními Národního plánu obnovy (NPO), kde jsme pro OZE vypsali v březnu novou výzvu na podporu instalací fotovoltaických elektráren (FVE) do 1 MWp.

Chystáte v rámci OP TAK další podporu moderní energetiky? Dočkáme se další podpory pro chytré sítě, akumulaci či FVE?

Ondřej Tomšej: Naše vize je taková, že pokud dojdou prostředky v rámci úspěšného programu NPO, pak bychom navázali na tuto výzvu. To znamená, že bychom konzistentně dále podporovali primárně FVE jako součást programu OP TAK. V rámci specifické výzvy OZE bychom nově FVE podpořili dotační podporou ve výši 5 miliard, kterou na tento účel máme alokovanou.

Budeme se snažit o to, aby podmínky byly co nejvíce konzistentní jako nyní v rámci výzvy NPO, aby nedocházelo k velkým změnám. Pro příjemce to musí být co nejsnadněji uchopitelné. Proto zde použijeme zjednodušenou metodiku vykazování. Ve výzvě Úspor energie z OP TAK budeme v rámci komplexních opatření také podporovat OZE, a to tepelná čerpadla a FVE s určitými omezeními. Záměrem této výzvy je podpořit komplexní modernizace budov tak, aby v souladu s podmínkami stanoveným EK na budově došlo k minimální úspoře 30% primární neobnovitelné energii.

Pokud se jedná o samostatnou akumulaci, tak bychom jí rádi podpořili v rámci samostatné výzvy u specifického cíle 4.3., nicméně musíme počkat na finální znění revidované verze GBERu, což jež nařízení které definuje míru podpory a způsobilé výdaje pro jednotlivá opatření.

Aktuální vývoj v žádostech o dotace o nové FVE s/bez akumulace potvrzuje obrovský zájem firem o tuto oblast. V současnosti je podáno více než 4000 projektových žádostí v hodnotě přes 18 miliard. Původní alokace již byla vyčerpána, a proto jste na MPO přistoupili na možnost prodloužení podávání projektových žádostí do listopadu. Jak dále podpoříte zájem firem o dotace na FVE?

Náměstek Piecha: Alokace NPO pro FVE je přesně dána. Původně jsme to chtěli rozdělit do 2 samostatných výzev, ale nakonec jsme rozhodli pro 1 výzvu za 5 miliard, které máme k dispozici. Vidíme stále obrovský zájem podnikatelů o tuto výzvu.

Cíl je celou alokaci zcela vyčerpat, případně termín čerpání prodloužit. Také chceme dát všem zájemcům prostor pro realizaci projektů. Jednotlivé žádosti musíme vyhodnotit, vydat stanovisko. Jedná se o poměrně velký objem za celou Českou republiku. Věřím, že to vše zvládneme úspěšně zadministrovat v průběhu letošního roku, a že v roce 2023 můžeme s podobnými výzvami pokračovat v rámci OP TAK. V tomto programu máme 6 miliardovou alokaci pro OZE.

Další variantou, kterou zvažujeme, je i to, že stávající výzvu pro FVE v rámci NPO zopakujeme znovu v příštím roce. To znamená, že NPO navýšíme o další peníze pro fotovoltaiku i v budoucnosti. Teď je však důležité se zaměřit na žádosti o dotace pro FVE, které jsou v rámci současné výzvy přijaty a urychleně je zrealizovat.

Jaké jsou všeobecně záměry MPO na projekty v oblasti moderní energetiky v budoucnosti? Dočkáme se toho, že kromě zdrojové podpory pro FVE či bateriové instalace budou podporovány projekty typu mikrosítě?

Ondřej Tomšej: Kromě současné výzvy na Úspory energie jsme otevřeli výzvu na podporu větrných elektráren a chceme vyhlásit výzvu Smart Grids zaměřenou na instalaci chytrých elektroměrů. Zde umožníme jejich masívní nasazení u velkých distributorů. Jejich cílem je právě umožnit větší nasazení intermitentních OZE (zdrojů s kolísavou výrobou) a jejich integrace do distribučních sítí.

Náměstek Piecha: V OP TAK máme schváleny i zcela nové pilotní projekty v oblasti moderní energetiky, jako je vtlačování CO2 do země, čištění bioplynu či výrobu vodíku a jeho transport. Určitě se na ně hodláme zaměřit, ale až trochu později. 
Nyní je naší hlavní prioritou využít veškeré zdroje z Bruselu na úspory energie a snížení závislosti na ruském plynu. To jde dosáhnout nejsnadněji právě přes úspory. Poté, co se situace v energetice stabilizuje, hodláme dotačně podpořit i pilotní projekty v oblasti vodíku či čištění a vtláčení biometanu.


O dalším vývoji v oblasti dotací pro fotovoltaiku můžete diskutovat s Ondřejem Tomšejem  z MPO, který vystoupí s přednáškou na Smart Energy Forum ve středu 19. října  v O2 Universum