Photon Energy vykázala rekordní hospodářské výsledky

Mezinárodní solární skupina s českými kořeny Photon Energy měla za tři čtvrtletí letošního roku rekordní tržby i zisk. Čistý zisk za prvních devět měsíců činil 159 milionů korun, přičemž loni ve stejném období vykázala firma ztrátu 132 milionů korun.

Zdroj: Photon Energy

Rekordní zisk i tržby

Výsledky Photon Energy za třetí čtvrtletí byly zatím nejsilnější v celé historii společnosti a prokázaly její odhodlání urychlit svůj růst napříč segmenty a trhy.

Ve 3. čtvrtletí roku 2022 dosáhla Photon Energy tržeb ve výši 862 miliony korun (meziročně +247,2 %), EBITDA ve výši 309 milionů korun (meziročně +186,7 %) a čistého zisku ve výši 146 milionů korun (oproti čisté ztrátě ve výši -34 milionů korun).

Od začátku roku společnost vyrobila 103,0 GWh čisté elektřiny ve srovnání s 82,3 GWh před rokem (meziroční nárůst o 25,2 %), což odpovídá výrobě za celý rok 2021. Za prvních devět měsíců roku 2022 již společnost dosáhla tržeb z prodeje elektřiny ve výši 765 milionů korun ve srovnání s 472 miliony korun za celý rok 2021 (nárůst o 61,9 % ve srovnání s celoročními tržbami za elektřinu za rok 2021).

Vedení společnosti potvrzuje svůj výhled na rok 2022, který počítá s konsolidovanými tržbami ve výši 2,07 miliardy korun a s EBITDA ve výši 584 milionů korun.

Růst tržeb ve třetím čtvrtletí roku 2022 je způsoben především vyššími výnosy z výroby elektřiny z nových elektráren společnosti prodávajících elektřinu přímo na trh a také vysokými cenami elektřiny na tržně vázané složce přímého prodeje v rámci systému podpory „Zelený bonus“ na českém trhu. Díky tomu tržby z prodeje čisté elektřiny vyrobené rostoucím portfoliem vlastních elektráren skupiny těží z globálního zvyšování cen elektřiny.

Úspěšný development i trading

Kromě výnosů z výroby elektřiny se na dalších příjmech společnosti podílel především růst obchodní linie zabývající se obchodováním s fotovoltaickými komponenty, jako jsou moduly, střídače a baterie, díky čemuž celkové příjmy za čtvrtletí dosáhly 862 miliony korun (nárůst o 247,2 %) a od počátku roku se zvýšily na 1,65 miliardy korun (+175,3 %).

Obchodní divize společnosti zabývající se obchodováním s FV komponenty zvýšila své výnosy meziročně devítinásobně na 434 miliony korun. Vyšší marže spojené s distribucí baterií vedle stávající nabídky modulů a střídačů rovněž přispěly ke zlepšení struktury tržeb společnosti.

V oblasti developmentu projektů fotovoltaických (FV) elektráren bylo třetí čtvrtletí velmi rušné vzhledem k probíhající výstavbě prvních sedmi elektráren společnosti v Rumunsku.

Výstavba prvního projektu na tomto trhu, kde má společnost v současné době ve výstavbě celkem 28,3 MWp, se nyní blíží do závěrečné fáze. Proces uvádění těchto sedmi elektráren do provozu by měl být zahájen přibližně v polovině listopadu 2022 a dokončen v následujících měsících.

Společnost v současné době realizuje na svých klíčových trzích ve střední a východní Evropě a v Austrálii fotovoltaické projekty o celkovém výkonu 899 MWp.

„Děkujeme celému týmu za vynaložené úsilí při úspěšném zvládání výzev a nároků současného geopolitického a makroekonomického prostředí. Ačkoli musíme i nadále pružně reagovat na měnící se podmínky našeho podnikání, věříme, že naše hlavní silné stránky a zaměření na dlouhodobé řízení nám umožní i nadále těžit ze silné poptávky po solární energii a akumulaci,“ uvedl Georg Hotar, generální ředitel Photon Energy Group.