Photon Energy vykázala nejlepší hospodářské výsledky v historii

Mezinárodní společnost s českými kořeny Photon Energy minulý týden oznámila neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2022, které skončilo 31. března 2022. Společnost vykázala za první čtvrtletí dvojnásobné tržby ve výši 231 milionů korun (meziročně +99,9 %) a rekordní EBITDA ve výši 51 milionů korun (+811,7 %).

Zdroj: Photon Energy

Nejsilnější první čtvrtletí ve své historii

Výsledky za první čtvrtletí potvrdily odhodlání společnosti úspěšně urychlit růst ve všech obchodních segmentech a na všech trzích, neboť zaznamenala nejsilnější první čtvrtletí ve své historii.

Společnost podnikla důležité kroky k posílení svého růstu, mimo jiné rozhodla o dočasném převedení většiny svých maďarských elektráren na tržní model, kdy od dubna 2022 nejsou tyto elektrárny závislé na žádném podpůrném mechanismu. V důsledku toho budou příjmy společnosti z prodeje elektřiny z těchto elektráren těžit z celosvětově rostoucích cen elektřiny.

Růst ostatních zdrojů příjmů lze přičíst především velkému rozmachu, který zaznamenala obchodní linie společnosti zabývající se obchodováním s fotovoltaickými komponenty, která distribuuje FV moduly, střídače a baterie.

Úspěšný development

Co se týče developmentu projektů, společnost po sledovaném období v Maďarsku dokončila a připojila k síti elektrárnu o výkonu 1,4 MWp. Také development jejího prvního projektu využívajícího unikátní technologii RayGen je na dobré cestě.

Elektrárna má mít výrobní kapacitu 300 MWp a kapacita úložiště energie bude 3,6 GWh, což z ní činí dosud největší projekt společnosti a zároveň největší projekt skladování energie z obnovitelných zdrojů na světě. V Evropě společnost připravuje projekty o výkonu 475 MWp v Maďarsku, Polsku a Rumunsku; na rumunském trhu se společnost chystá zahájit výstavbu svého prvního projektu v této zemi.  

Rekordní EBIDTA

„Jsme velmi hrdí na to, že se naše strategie díky těmto silným číslům za první čtvrtletí naplnila. Rozšíření našeho vlastního portfolia a přechod od výkupních sazeb k prodeji elektřiny za tržní ceny pro nás vytváří významné nové obchodní příležitosti. Kromě toho očekáváme příležitosti k dynamickému růstu v dalších oblastech našeho podnikání, jako je obchod s FV technologiemi. Vzhledem k současnému vývoji a perspektivě můžeme s klidným svědomím potvrdit náš výhled tržeb a EBITDA na rok 2022,“ komentoval Georg Hotar, generální ředitel skupiny Photon Energy Group.

V prvním čtvrtletí roku 2022 společnost zdvojnásobila své tržby na 231 milionů korun oproti 116 milionům korun v prvním čtvrtletí roku 2021 (meziročně +99,9 %). Za tímto nárůstem stojí především vyšší tržby z prodeje elektřiny z nových elektráren společnosti, který je realizován za tržní ceny (14,6 MWp připojených do sítě v srpnu 2021 a 1,4 MWp v prosinci 2021) a také vysoké ceny elektřiny přímého prodeje v rámci podpůrného programu „Zelený bonus“, na který české portfolio přešlo od začátku roku.

Tyto dobré výsledky vedly k rekordnímu konsolidovanému zisku EBITDA za 1. čtvrtletí, který se zvýšil o 811,7 % na 51 milionů korun, a vznikl kladný EBIT za první čtvrtletí ve výši 13 milionů korun oproti ztrátě EBIT ve výši -37 milionů korun ve stejném období loňského roku.

Společnost tak výrazně snížila ztrátu před zdaněním na -34 milionů korun (z -77 milionů korun za stejné období loňského roku), a to i přes vyšší úrokové náklady spojené s první emisí zelených dluhopisů v listopadu 2021. V důsledku toho se čistý zisk výrazně zlepšil, i když v prvním čtvrtletí roku 2022 zůstal v červených číslech s čistou ztrátou -38 milionů korun oproti -80 milionů korun před rokem.