Photon Energy sází na budoucnost fotovoltaiky bez dotací  

Mezinárodní společnost s českými kořeny Photon Energy minulý týden uvedla do provozu svou první fotovoltaickou elektrárnu v Evropě bez státní podpory. Společnost tak následuje celosvětový trend, který se v blízké budoucnosti stane dominantním v celé branži.

Zdroj: Photon Energy

Více než 50 MWp v Maďarsku

Společnost Photon, která se specializuje na inženýrské, obchodní a stavební služby (EPC)  uvedla minulý týden do provozu fotovoltaickou elektrárnu s kapacitou 1,3 MWp v blízkosti obce Tolna. Tento nejnovější přírůstek rozšiřuje portfolio vlastních elektráren skupiny v Maďarsku na celkem 62, s celkovou kapacitou 50,4 MWp. Celosvětově společnost nyní vlastní a provozuje 87 elektráren s celkovou kapacitou 90,6 MWp.

Nová elektrárna představuje první maďarskou fotovoltaickou elektrárnu v portfoliu skupiny Photon Energy, kterou bude společnost provozovat bez jakékoliv státní podpory. Celková roční výroba elektřiny by měla činit přibližně 2,1 GWh, což odpovídá očekávaným ročním příjmům ve výši 420 000 euro na základě současných forwardových cen základního zatížení elektrické energie v Maďarsku pro rok 2022.

Investice za méně než 0,77 €/Wp

Celková investice  do výstavby nové elektrárny činila 1,0 milionu euro, což v přepočtu na instalovaný výkon dělá 0,77 €/Wp. Elektrárnapředstavuje první investici z výnosů z emise 6,50% zeleného dluhopisu skupiny Photon Energy Group 2021/27 s úspěšně umístěným objemem 55 milionů euro v listopadu 2021.  

„Jsme velmi rádi, že můžeme uvést do provozu první elektrárnu v našem maďarském IPP portfoliu, kterou budeme provozovat bez jakékoliv státní podpory. Ještě více nás těší fakt, že elektrárna představuje naši evropskou prvotinu navrženou v souladu s naší novou tržní strategií developmentu a výstavby fotovoltaických elektráren způsobem, který jim umožňuje konkurenceschopný provoz na energetickém trhu,“ říká Georg Hotar, CEO společnosti Photon Energy Group.

Prodej vyrobené energie na burze

„Do budoucna jsme motivováni navýšit naše výrobní fotovoltaické portfolio o více než 500 MWp  kapacity do konce roku 2024. Současný vývoj trhu a výhled evropských cen energií potvrzuje náš obchodní přístup,“ dodává Hotar.

Nová elektrárna se rozkládá na 2,2 hektaru a využívá bifaciální fotovoltaické moduly instalované na jednoosých trackerech. Očekává se, že zařízení, které je zapojeno do sítě společnosti E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., bude ročně vyrábět přibližně 2,1 GWh čisté elektřiny.

Společnost bude elektřinu prodávat na národním trhu s elektřinou na obchodní bázi, což znamená, že společnost neuzavřela žádné smlouvy o nákupu energie (PPA). Mohou však hrát roli v budoucí strategii řízení výnosů společnosti spolu s dalšími možnostmi zajištění.

Společnost vyvinula kompletní projekt interně a dodala inženýrské, obchodní a stavební služby prostřednictvím své dceřiné společnosti Photon Energy Solutions HU Kft. Další z dceřiných společností skupiny, Photon Energy Operations HU  Kft., bude elektrárně dlouhodobě poskytovat monitorovací, provozní a údržbářské služby.