Photon Energy rozšiřuje své solární portfolio v Maďarsku

Mezinárodní společnost s českými kořeny Photon Energy včera oznámila, že její dceřiná společnost Photon Energy Solutions HU Kft dokončila v blízkosti maďarského města Monor výstavbu a připojila k síti osm fotovoltaických elektráren s celkovou kapacitou 5,6 MWp.  Společnost se tak blíží k dosažení svého cíle, kterým je navýšení portfolio solárních elektráren na 75 MWp v Maďarsku.

Photon Energy


Téměř 45 MW solárů v Maďarsku

Společnost Photon Energy tím skupina rozšířila vlastní portfolio fotovoltaických elektráren na území Maďarsku na 44,8 MWp. V minulých týdnech společnost na ploše 9 hektarů připojila nové solární elektrárny k síti společnosti NKM Áramhálózati Kft. Očekává se, že ročně vygenerují přibližně 6,9 GWh elektrické energie.

„Jsme nadšení, že jsme úspěšně dokončili další fotovoltaické elektrárny v Monoru, kde jsme v roce 2016 zahájili naše aktivity v oblasti vývoje projektů v Maďarsku. Realizace projektu od počátku po jeho dokončení s konečným výsledkem plně funkční elektrárny je pro nás největší odměnou v našem podnikání a zdrojem hrdosti pro náš tým. Dnešní přírůstek do našeho portfolia elektráren v Maďarsku nás posunul ještě o krok blíže k našemu cíli rozšířit ho do konce roku 2021 na 75 MWp,“ řekl Georg Hotar, generální ředitel společnosti Photon Energy.

Skupina bude vlastnit a provozovat tyto elektrárny prostřednictvím plně vlastněné projektové společnosti Photon Energy HU SPV 1 Kft s osmi licencemi KÁT. Licence je opravňuje k nákupnímu tarifu cca 32 590 HUF za MWh (cca 100 EUR za MWh) po dobu až 25 let, s maximální schválenou a podporovanou produkcí 16 950 MWh na licenci. 

Celkové roční příjmy všech osmi elektráren se očekávají ve výši kolem 680 000 EUR.
Po revalvaci vlastního portfolia skupiny podle standardu IAS 16 bude ve výkazu zisku a ztráty za čtvrté čtvrtletí roku 2019 zaúčtováno přibližně 3,1 mil. EUR jako ostatní výsledek hospodaření (OCI) skupiny.