Photon Energy rozšiřuje své portfolio fotovoltaických elektráren v Austrálii o 14 MWp

Mezinárodní společnost s českými kořeny Photon Energy uzavřela dohodu o financování výstavby dvou nových fotovoltaických elektráren s celkovou kapacitou 14 MWp v Leetonu v Novém Jižním Walesu.  Elektrárny budou uvedeny do provozu ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020.

Zdroj: Photon Energy

Zdroj: Photon Energy

 

Expanze na trhu v Austrálii

 

Photon Energy oznámila minulý týden, že její plně vlastněné projektové společnosti Leeton Solar Farm Pty Ltd. a Fivebough Solar Farm Pty Ltd. podepsaly dohodu se společností Infradebt o dluhovém financování dvou projektů fotovoltaických elektráren s celkovým instalovaným výkonem 14 MWp v australském městě Leeton.

 

„Jedná se dosud o dva největší projekty, které rozšíří portfolio našich vlastních elektráren, a naše první obchodní projekty dodávající na trh konkurenceschopnou energii. Zkušenosti, které získáme při provozování elektráren, budou využity k maximalizování zisků na energetickém trhu,“ řekl Michael Gartner, technický ředitel společnosti a provozní ředitel společnosti Photon Energy Australia.

 

Společnost Photon Energy poskytuje služby pro celý životní cyklus fotovoltaických elektráren. V souladu s tím sama interně zajistila development obou projektů, přičemž půjde o první velké australské fotovoltaické elektrárny ve vlastním IPP portfoliu společnosti.

Vlastní development a výstavba

 

Společnost Photon Energy zajistila development projektů, provede veškeré inženýrské práce a po dokončení bude provozovat elektrárny v rámci svého vlastního porfolia jakožto nezávislý výrobce energie (IPP).

 

Australská dceřiná společnost skupiny Photon Energy Engineering Australia Pty Ltd. bude v obou projektech působit jako inženýrská, dodavatelská a stavební firma (EPC). Uvedení do provozu se očekává ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020, po kterém bude O&M služby dlouhodobě poskytovat společnost Photon Energy Operations Australia Pty Ltd..

 

Každá elektrárna má kapacitu připojení k síti 4,95 MWp (AC) a instalovaný výkon 7 MWp (DC). Bifaciální FV moduly elektráren budou namontovány na jednoosých trackerech a budou dodávat vyrobenou elektřinu do distribuční sítě Essential Energy.

 

Očekává se, že obě elektrárny budou uvedeny do provozu ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 a budou dodávat přibližně 26,8 GWh nákladově konkurenceschopné bez tradičních dotací (FIT). Předpokládá se, že celková roční výroba elektřiny obou FV elektráren bude 26,8 GWh a bude se prodávat na národním trhu s elektřinou, stejně jako LGC certifikáty (Large Generation Certificates) generované elektrárnami.

 

To znamená, že společnost Photon Energy neuzavřela žádné smlouvy o nákupu energie (PPA). Smlouvy PPA však mohou hrát roli v budoucí strategii řízení výnosů spolu s dalšími možnostmi zajištění cen.

 

„Dnešek je dalším milníkem společnosti Photon Energy díky zahájení výstavby prvních dvou velkých elektráren v Austrálii pro naše portfolio vlastních FV elektráren, což pomůže společnosti snížit sezónnost výnosů z výroby elektřiny na trzích společnosti. Náš obchodní přístup v Austrálii připravuje cestu pro development cenově konkurenceschopných instalací i na našich evropských trzích a kdekoliv jinde na světě. V této náročné době jsme hrdí na to, že náš australský tým dosáhl dalšího významného úspěchu, který představuje důležitý krok k realizaci naší rozvojové strategie,“ doplnil generální ředitel Photon Energy Georg Hotar.