Photon Energy prodává solární projekt o výkonu 20,4 MWp v Polsku

Mezinárodní společnost s českými kořeny Photon Energy uzavřela podmíněnou dohodu o koupi akcií ( Share Purchase Agreement, SPA) pro prodej svého rozsáhlého projektu o výkonu 20,4 MW v Polsku v obci Domanowo v Podleském vojvodství v Polsku. Kupujícím bude společnost Uniper Renewables GmbH (dále jen „Uniper Renewables“).

Úspěch na polském trhu

„Partnerství s Uniper Renewables v Polsku potvrzuje kvalitu našeho developmentu solárních projektů. Těšíme se na to, že společně dovedeme tento 20,4 MW fotovoltaický projekt v Domanově do fáze připravenosti k výstavbě,“ řekl Georg Hotar, CEO Photon Energy Group.

K uzavření dohody dojde po splnění určitých předcházejících podmínek, včetně dosažení statusu připravenosti k výstavbě. Prodejní cena odráží tržní hodnotu a platba proběhne ve dvou splátkách – záloha ve 2. čtvrtletí 2024 a závěrečná platba, kterou společnost očekává ve 4. čtvrtletí 2024.

Tento odprodej je v souladu se strategií skupiny Photon Energy, která předpokládá, že některé z jejích čistě FV projektů buď prodá třetím stranám, anebo přemění na velké (tzv. utility scale) hybridní FV, případně čistě bateriové, projekty. 

O společnosti Photon Energy Group

Photon Energy Group je skupina společností, které poskytují řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energie, čisté vody a sanace životního prostředí po celém světě. Photon Energy a Lerta poskytují komplexní řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energie, včetně solární energie a energetické flexibility.

Od svého založení v roce 2008 Photon Energy postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovým výkonem přes 160 MWp a ve svém vlastním portfoliu má elektrárny s celkovou kapacitou 131,1 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 1,2 GWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 700 MWp.

Virtuální elektrárna Photon Energy agreguje výrobce a spotřebitele energie z obnovitelných zdrojů o celkové kapacitě přes 420 MW. Photon Energy a Lerta jsou držiteli licencí pro obchodování s elektřinou v Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku. Lerta je třetím největším poskytovatelem služeb DSR pro polského provozovatele přenosové soustavy s nasmlouvanou kapacitou 389 MW.