Photon Energy prodal rekordní objem solární elektřiny

Mezinárodní společnost s českými kořeny  Photon Energy oznámila finanční výsledky za období prvních devíti měsíců roku 2023. Od začátku roku celkem společnost dodala na trh 114,8 GWh čisté elektřiny, což představuje meziroční nárůst o 33,2 %, resp. 11,4 % oproti předchozímu období.

Expanze v Rumunsku a Austrálii

Rumunské portfolio elektráren společnosti Photon Energy se rozšířilo o 31,5 MWp. Ve 3. čtvrtletí 2023 společnost dokončila a připojila k síti fotovoltaické elektrárny s celkovým instalovaným výkonem 10,1 MWp, čímž se celkové portfolio rozrostlo na 123,4 MWp, tj. meziroční nárůst o 34,0 %.

V roce 2024 firma plánuje výstavbu a uvedení nových rumunských elektráren o výkonu 20,1 MWp do provozu, což povede k největšímu očekávanému rozšíření portfolia elektráren společnosti v historii skupiny o +51,6 MWp.

Společnost také oznámila získání stavebního povolení pro fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 54 MWp, která se nachází v župě Gorj v Rumunsku. Jedná se o největší solární projekt v historii rozvoje společnosti Photon Energy ve střední a východní Evropě.

Photon Energy také úspěšně rozvíjí své obchodní aktivity na solárním trhu v Austrálii. Zde firma úspěšně dokončila uvedení do provozu nejúčinnějšího fotovoltaického solárního projektu s akumulací na světě založeného na technologii firmy RayGen. Projekt Carwarp disponuje 4 MW fotovoltaické solární výroby a 50 MWh dlouhodobé elektrotermální úložné kapacity s využitím technologie RayGen.

Podnikání na turbulentním trhu

Za devět měsíců končících 30. září 2023 společnost Photon Energy vykázala konsolidované tržby ve výši 1,46 miliardy korun (meziročně -12,3 %) ve srovnání s 1,66 miliardy korun o rok dříve. 

Výnosy z výroby elektřiny dosáhly 458,8 milionů korun, meziročně o 40,6 % méně, a to zejména díky nižším realizovaným cenám elektřiny a nepříznivým povětrnostním podmínkám. 

Pokles výnosů z výroby elektřiny byl kompenzován nárůstem výnosů z ostatních segmentů, které dosáhly 1 miliardy korun, meziročně o 12,2 %. Ten souvisel zejména se silným růstem v oblasti inženýringu, projektování a výstavby (EPC) jak vlastních fotovoltaických elektráren, tak i projektů pro komerční a průmyslové klienty v Austrálii. K tomuto růstu přispěly také nové zdroje příjmů z kapacitního trhu (DSR), jakož i služby v oblasti zprostředkování nákupu a prodeje energií.  

„Třetí čtvrtletí potvrdilo, že rok 2023 bude v mnoha našich klíčových oblastech podnikání velmi náročný. Nízké ceny energií, zpoždění při uvádění elektráren do provozu a drastické zpomalení poptávky po fotovoltaických komponentech přispívají k ostrému kontrastu finančních výsledků, pokud je srovnáme s rokem 2022,“ uvedl Georg Hotar, generální ředitel Photon Energy Group.

„V roce 2024 máme 389 MW DSR služeb nasmlouvaných za 614,5 milionů korun, což  je pouze prvním krokem k významnějšímu posunu od výroby energie ke službám podpory sítě. Ve světě energetiky začíná být ‚načasování energie‘ důležitější než samotný objem. Jak postupně směřujeme k rozvoji aktiv ke skladování energie a investicím do nich, máme v plánu cizelovat hodnotu tvořenou našimi rozpracovanými fotovoltaickými projekty. Plně se soustředíme na kontrolu našich nákladů a zároveň zvyšujeme naše služby externím zákazníkům v oblasti EPC, O&M, podpůrných služeb a odběru a dodávek elektřiny. Cíl je jasný – snížit závislost na finanční výkonnosti našeho portfolia fotovoltaických elektráren,“ uzavřel Hotar.