Photon Energy představuje novou identitu značky

Zdroj: Photon Energy

Zdroj: Photon Energy

Posílení pozice společnosti

Nová identita značky Photon Energy Group stojí na základních hodnotách společnosti a pevném přesvědčení, že čistá energie a voda jako esence života musí být dostupné všem bez rozdílu.

Aktualizovaná vizuální identita a marketingová strategie má za cíl posílit pozici společnosti na klíčových trzích a přiblížit ji svým zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám prostřednictvím jasné a srozumitelné komunikace.

„Moc nás těší, že můžeme představit novou identitu našich značek a nové, uživatelsky přátelské, webové stránky,“ řekl Georg Hotar, generální ředitel Photon Energy Group.

 „Pevně věříme, že odráží naši schopnost přiblížit se všem zainteresovaným stranám, včetně zákazníků, zaměstnanců a investorů s cílem poskytnout komplexní a přitom srozumitelnou prezentaci naší společnosti a nabídky služeb. Těšíme se na další posilování našich značek a naplňování naší vize,“ dodal Hotar.

Důraz na inovace a udržitelnost podnikání

Nová identita značky Photon Energy Group je výsledkem sloučení dvou paralelních obchodních linií společnosti, Photon Energy a Photon Water. Společnost bude značku dále rozvíjet v duchu jejích základních hodnot, tj. inovace, bezpečnosti, udržitelnosti, společenské odpovědnosti a integrity, a přesvědčení, že energie a voda, esence života, musí být čisté, bezpečné a dostupné všem bez rozdílu.

„Zatímco naše loga prošla jen faceliftem, naši celkovou vizuální identitu, webové stránky a komunikační strategii jsme přestavěli od úplných základů,“ dodal Martin Kyslý, ředitel marketingu a korporátní komunikace společnosti Photon Energy Group.

K produkci nového webu a vizuálního stylu společnosti jsme přistupovali s jasným cílem atraktivní a srozumitelné prezentace naší práce a transparentní komunikace se všemi zúčastněnými stranami zákazníky počínaje, přes akcionáře, zaměstnance, externí subdodavatele až po širší veřejnost. Věříme, že lépe vystihují naši pozici lídra na trhu a jasně komunikují naše zaměření na řešení jak pro solární energii, tak i pro čistou vodu a spojení značek Photon Energy a Photon Water pod hlavičkou Photon Energy Group,“ upřesňuje Kyslý.

V rámci posílené komunikační strategie společnost plánuje pokračovat v aktualizaci webu novinkami z jejího podnikání a tvorbě kvalitního obsahu z oblasti jejích služeb. Soustředit se bude rovněž na nové způsoby komunikace se zákazníky i širokou veřejností prostřednictvím vizuálních médií a posílené aktivity na sociálních sítích.