Photon Energy expanduje a navyšuje výrobu solární energie

Mezinárodní solární společnost s českými kořeny Photon Energy minulý týden zveřejnila výroční zprávu za rok 2019, ve které informuje o hospodaření firmy a jejím dalším rozvoji. V minulém roce firma hospodařila s konsolidovanými tržbami s růstem o 48,9 % na 30,15 milionů eur, celkový úplný výsledek s růstem o 218,6 % na 8,06 milionu eur a zaznamenala konsolidovaný vlastní kapitál ve výši 37,84 milionu eur.

Zdroj: Photon Energy

Zdroj: Photon Energy

 

Velmi úspěšný rok

 

„Rok 2019 byl dalším velmi vzrušujícím obdobím společnosti Photon Energy ve všech jejích obchodních oblastech, které zahrnují celý životní cyklus fotovoltaických elektráren. V souvislosti s úspěchy na našich klíčových trzích v Austrálii a Maďarsku v roce 2019 jsme podnikli první kroky pro vstup na dynamický polský trh, kde se těšíme na zavedení našeho prověřeného obchodního modelu pro rok 2020 i roky následující,“ uvedl Georg Hotar, generální ředitel Photon Energy.

 

„Kvůli pandemii COVID-19 Photon Energy diverzifikovala zdroje příjmů, aby snížila potenciální negativní dopad na naše podnikání. Pro všechny projekty, které mají být realizovány v průběhu příštích šesti měsíců, jsme již zajistili všechny potřebné komponenty, včetně solárních modulů,“ dodal Hotar.

 

Expanze v Polsku, Maďarsku a Austrálii

 

V roce 2019 společnost Photon Energy uvedla do provozu 20,1 MWp FV elektráren na šesti místech v Maďarsku. Připojením dalších 5,4 MWp k síti v březnu 2020 má společnost nyní v provozu 46 FV elektráren, čímž vlastní portfolio skupiny dosáhlo na 31,5 MWp a její globální portfolio fotovoltaických elektráren celkem na 51,7 MWp. Společnost zajistila dlouhodobé financování těchto projektů od K&H Bank po dobu 15 let.

 

Ke konci roku 2019 společnost zvětšila své portfolio služeb provozu a údržby (O&M) o 21,2 %, tj. z 48,1 MWp na 275 MWp. V prvním čtvrtletí roku 2020 bylo přidáno dalších 33 MWp FV kapacity, čímž se celkový objem navýšil na 308 MWp.

 

V Austrálii společnost úspěšně dokončila projekt pro řetězec supermarketů ALDI Stores Australia na vybudování 31 střešních instalací s kombinovanou kapacitou 4,6 MWp na 31 obchodech a distribučním centru napříč Novým Jižním Walesem a Queenslandem. Společnost Photon Energy vyhrála veřejnou soutěž na návrh a výstavbu integrovaného solárního (1,2 MWp) a bateriového (3,2 MWp) systému na ostrově lorda Howa, uvedeného na seznamu UNESCO.

 

Kromě toho společnost úspěšně dokončila dva z pěti velkých (tzv. utility-scale) projektů, které byly vyvinuté společně se společností Canadian Solar a to vedlo ke kapitálovému zisku ve výši 4,32 milionu eur. Společnost Photon Energy se nadále v Austrálii podílí na vývoji čtyř rozsáhlých FV projektů s plánovanou kapacitou 738 MWp.

 

Společnost podepsala ve spolupráci s místním partnerem v Polsku EPC smlouvu s vodárenskou společností za 3,4 miliony PLN (0,75 milionů eur) na výstavbu FV elektrárny o výkonu 950 kWp na čistírně odpadních vod ve městě Jamno, což představuje první významný krok skupiny na rostoucím polském fotovoltaickém trhu.

 

Navýšení výroby

 

EBITDA mírně poklesla o 2,5 % z 8,15 milionu eur v roce 2018 na 7,94 milionu eur v roce 2019. Tento vývoj je přímým důsledkem investice společnosti do rostoucího týmu a nových projektů, což povede k posílení základny aktiv generující příjmy ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a zajistí budoucí růst tržeb z výroby elektřiny, kapitálových zisků a ostatních úplných výsledků hospodaření (OCI).

 

Výroba elektřiny v roce 2019 dosáhla 43,78 GWh, což představuje meziroční růst o 54,4 %. Tento nárůst pokračoval i během prvního čtvrtletí roku 2020, podpořený rostoucí instalovanou základnou společnosti v jejím vlastním portfoliu s meziročním růstem o 70,9 % na 11,74 GWh vyrobené elektřiny. Ve druhém čtvrtletí bude uvedeno do provozu pět dalších elektráren, které mají instalovaný výkon 3,5 MWp. Před koncem roku 2020 bude uvedeno do provozu také deset elektráren s celkovým instalovaným výkonem 14,2 MWp.

 

Nové partnerství

 

Počátkem dubna roku 2020 uzavřela společnost Photon Energy strategické partnerství s technologickou společností RayGen Resources se sídlem v Melbourne za účelem developmentu globálních projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie vhodných pro zavedení unikátní solární a akumulační technologie RayGen. Photon Energy bude působit jako developer projektů, dodavatel EPC služeb a dále jako kapitálový investor do projektů. V rámci partnerství také Photon Energy provedla minoritní kapitálovou investici do společnosti RayGen Resources.

 

Současně společnost Photon Energy zvítězila ve veřejné soutěži na návrh a výstavbu solární elektrárny o výkonu 3 MWp v australském městě Wodonga, ve státě Victoria. FV elektrárna schopná provozu mimo síť bude poskytovat zařízení na čištění odpadních vod provozované regionální vodárenskou společností North East Water.

 

Projekt za 4,1 milionu eur představuje další milník na australském trhu pro Photon Energy jako poskytovatele EPC služeb pro komplexní systémy solární energie schopné provozu mimo síť na australském trhu.