Photon Energy dále expanduje na fotovoltaickém trhu v Rumunsku

Mezinárodní společnost s českými kořeny Photon Energy zahájila výstavbu dalších tří fotovoltaických elektráren v Rumunsku o výkonu 6,0 MWp. Zahájení provozu nových elektráren je plánováno na čtvrté čtvrtletí roku 2022.

Zdroj: Photon Energy

Elektrárny bez dotací

Na nových solárních projektech využije Photon Energy vysoce účinné bifaciální (oboustranné) fotovoltaické moduly, které jsou instalované na jednoosých trackerech. Nové elektrárny ročně dodají do rozvodné soustavy společnosti Distribuție Energie Oltenia přibližně 9,6 GWh obnovitelné energie.

Elektrárny budou postaveny “na zelené louce” nedaleko města Calafat v rumunské župě Dolj, na ploše 10,2 hektarů a budou vybaveny přibližně 10 800 solárními panely. Vyrobenou elektřinu bude Photon Energy obchodovat za tržní ceny přímo na trhu s energiemi bez jakékoliv podpory nebo smlouvy o dlouhodobém nákupu elektřiny (PPA) uzavřené s odběrateli.

„Jsme nadšeni z pokračující výstavby elektráren v Rumunsku, jednom z našich klíčových trhů ve střední a východní Evropě, a naplňovaní naší strategie růstu, kterou jsme oznámili ve finančním výhledu na rok 2022,“ uvedl Georg Hotar, generální ředitel společnosti Photon Energy Group.

Rozšíření vlastního portfolia

„Elektrárny v Calafatu představují další důležitý krok v našem plánu uvést do konce roku 2022 v Rumunsku do provozu celkovou kapacitu přibližně 32 MWp. Jen díky těmto novým aktivům se naše portfolio elektráren, jakožto nezávislého producenta energie, do konce roku rozroste na více než 120 MWp,“ dodal Hotar.

Po uvedení nových elektráren do provozu v Rumunsku bude společnost v rámci svého portfolia IPP vlastnit a provozovat 93 solárních elektráren s celkovou výrobní kapacitou 108,3 MWp. Z toho celkem 96 MWp instalovaného výkonu bude prodávat čistou elektřinu bez dotací přímo na energetickém trhu.

V současné době společnost developuje v Rumunsku fotovoltaické projekty o celkové kapacitě 235 MWp, přičemž 120 MWp je v pokročilé fázi vývoje anebo ve výstavbě. Společnost aktuálně developuje na svých klíčových trzích ve střední a východní Evropě a v Austrálii velké projekty fotovoltaických elektráren s celkovou kapacitou přes 820 MWp, včetně 235 MWp v Rumunsku.

Zbývající připravované rumunské projekty by měly být uvedeny do provozu v letech 2023 a 2024, a rumunský trh tak významně napomůže k dosažení cíle, který si společnost stanovila, a to rozšířit do konce roku 2024 své globální IPP portfolio na nejméně 600 MWp.