Papež nařídil stavbu agrovoltaické elektrárny k pokrytí energetických potřeb Vatikánu

Papež František, který je hlasitým podporovatelem boje proti klimatickým změnám, minulý týden nařídil výstavbu solární farmy k pokrytí energetických potřeb státu Vatikán.  Cílem nových opatření je přechod Vatikánu na využívání solární energie jako hlavního zdroje elektřiny. Tímto tématem se zabývá jeho poslední motu proprio z 21. června Fratello Sole neboli „Bratr Slunce“.

Zdroj: Next2Sun

Nový agrovoltaický systém

Svatý otec pověřil příslušné vatikánské řídící orgány, aby spolupracovaly s italskými úřady a vybudovaly „agrivoltaický systém“, který by využíval pozemky v Santa Maria di Galeria, což je extrateritorium Vatikánu nacházející se mimo Řím, pro zemědělství a výrobu solární energie. „Musíme přejít k modelu udržitelného rozvoje, který sníží emise skleníkových plynů do atmosféry,“ uvádí se v motu proprio, dekretu schváleném papežem.

„Lidstvo má k dispozici technologické prostředky nezbytné k tomu, aby mohlo čelit této ekologické transformaci a jejím zhoubným etickým, sociálním, ekonomickým a politickým důsledkům, a mezi nimi hraje zásadní roli solární energie,“ uvádí se v dokumentu.

„Musíme přejít na model udržitelného rozvoje, který snižuje emise skleníkových plynů do atmosféry,“ uvedl v dvoustránkovém dokumentu papež. Dokument nespecifikuje velikost agrovolaické farmy ani termín jejího uvedení do provozu.

Trvalá podpora fotovoltaiky

Přechod na solární technologii jako hlavní zdroj energie je nejnovější iniciativou Vatikánu, který se snaží stát se více „zeleným“ a ekologicky udržitelným. Solární energie je však v hledáčku Svatého stolce již téměř dvě desetiletí.

Vatikán, jako nejmenší země světa, již v roce 2028 na střechu jedné ze svých hlavních budov nechal nainstalovat více než 2 000 fotovoltaických panelů. Od jejich instalace v roce 2008 vyrobil papežský stát 300 MWh solární energie ročně.

Fotovoltaické panely jsou umístěny na katedrále Sv. Petra tak, že nejsou ze země vidět. Projekt naplánovala a řídila společnost BayWa r.e., zatímco fotovoltaické moduly, střídače a instalaci věnoval dodavatel solárních technologií SolarWorld.

V roce 2015 papež ve své encyklice s označením Laudato si‘ varoval před hrozbami spojenými s klimatickými změnami a poukázal na potřebu omezit využívání fosilních paliv. Vloni pak v dokumentu s označením Laudate Deum uvedl, že přechod na obnovitelné zdroje energie a omezování fosilních paliv stále postupuje příliš pomalu, a vyzval popírače klimatických změn a přešlapující politiky ke změně přístupu.

Za papeže Františka Vatikán navázal spolupráci se společností Volkswagen, aby v roce 2023 zavedl plně elektrický vozový park s cílem snížit uhlíkovou stopu státu. Rok po vydání encykliky Laudato Si‘ inovoval Vatikán v roce 2016 systém recyklace, aby snížil množství odpadu a znečištění.