OTE: Zájem o sluneční energii pro vlastní spotřebu neustále v Česku roste

Zájem o výrobu solární energie pro vlastní spotřebu v České republice trvale roste od roku 2013, kdy Operátor trhu s elektřinou (OTE) začal vydávat statistiky v této oblasti. V roce 2018 se díky slunečnému počasí v České republice 8172 GWh elektrické energie z fotovoltaických elektráren.

OTE


Trvalý růst

V loňském roce podle údajů OTE se v ČR vyrobilo 8172 GWh elektrické energie z fotovoltaických elektráren (FVE), z čehož na vlastní spotřebu připadlo téměř 1 000 GWh. Je to téměř o 30 % více než v roce 2013, od kdy OTE publikuje statistiky o podpoře na vyrobenou energie z FVE.

Podle údajů OTE zájem o vlastní spotřebu elektřiny z FVE roste každým rokem. Loňský přírůstek (ve srovnání s rokem 2018) činil více než 9 %. Důvodem je zdražování elektrické energie pro konečné zákazníky, pro než je zajímavější vyrobenou energii spotřebovávat pro vlastní spotřebu, než jí dodávat (za nízkou cenu) do sítě.

Výroba solární energie rostla, z vody poklesla

Loni u nás panovalo poměrně sluneční počasí, což se pozitivně projevilo na výrobě solární energie ve výši 2302 GWh, což představuje mírný nárůst oproti roku 2017 (2156 GWh)

„Velice teplý a suchý rok 2018 svědčil vysoké výrobě elektřiny ze solárních elektráren, malé vodní elektrárny naopak zaznamenaly velice nízkou výrobu,“ uvádí OTE ve své roční zprávě.

V roce 2018 dosáhla výše poskytnutého příspěvku podporovaným zdrojům energie (POZE) v Česku  46,1 miliardy korun, což představuje meziročně růst o 1,5 procenta. Od roku 2006 bylo na podporu POZE v Česku vyplaceno přes 340 miliard korun.

Většina podpory podle OTE mířila obnovitelným zdrojům energie, kterým bylo vyplaceno 43,7 miliardy korun, meziročně o 1,2 procenta více. Solární elektrárny obdržely 29,2 miliardy korun, bioplynové stanice asi sedm miliard korun, biomasa 3,6 miliardy korun a vodní elektrárny 1,8 miliardy korun.

Zbytek vyplacené podpory získaly zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET), a to 2,1 miliardy korun, a druhotné zdroje a teplo z obnovitelných zdrojů – řádově nižší stovky milionů korun.

Dotace takzvaným podporovaným zdrojům energie vyplácí od roku 2013 Operátor trhu s elektřinou na základě cenového rozhodnutí ERÚ. Předtím ji vypláceli sami distributoři elektřiny. Stát v posledních letech každoročně přispívá z veřejných peněz dotací 26,2 miliardy korun, zbytek zaplatí převážně spotřebitelé ve fakturách za elektřinu.