Oseká vláda podporu solárním elektrárnám více než Brusel?

Mezi provozovateli fotovoltaických elektráren z let solárního boom  (2009-2010) panuje neklid. Důvodem je novela zákona o podporovaných zdrojích energie (NZPOZE). Podle týdeníku Euro NZPOZE neprošla schválením Legislativní rady vlády s tím, že její další nová verze může zahrnovat výraznější omezení vyplacených dotací.

Sparbanke


Hledá se 6 miliard?

Média již delší dobu spekulují, že ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček plánuje omezení podpory solárníkům až o šest miliard korun. Za tímto účelem má NZPOZE zavést systém kontrol nadměrné podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů energie (tzv. kontroly překompenzace), což poměrně s napětím téměř rok netrpělivě čekala řada provozovatelů elektráren.

V poslední době se mezi solárníky šíří spekulace, že Havlíčkem vedené ministerstvo průmyslu chce snížit povolenou míru ziskovosti solárních elektráren z 8,4 na 6,3 procenta ročně. Fotovoltaika tím bude znevýhodněna oproti jiným obnovitelným zdrojům, kterým stát milostivě povolí vyšší míru ziskovosti. Navíc, pokud se tyto spekulace potvrdí, pak vláda hodlá ziskovost provozovatelů FVE snížit více než Brusel, který před 2 lety schválil možnost kontroly překompenzace. 

Pokračování „honu na solárníky“

Úředníci, kteří na ministerstvu mají energetiku na starost, zatím nemají žádný plán na osekání dotací pro solárníky. Celý záměr však zapadá „do mediální kulisy honu na solárníky“, který se u nás vede od roku 2010, kdy skončila masívní výstavba FVE na zemi.

Majitelé FVE opravdu nejsou mezi širší populací oblíbení. V letech 2009 a 2010 stavěli na základě „vládního příslibu“ nové FVE „jako o život“, a právě v té době se jednalo o drahou technologii. Výsledkem je prodražení nákladů na elektřinu v rozsahu až 29 miliard korun ročně. Ale byli to tehdejší ministři a poslanci, kteří solární boom přiživili stanovením příliš vstřícných podmínek a později nenašli vůli včas zasáhnout.

Již od poloviny roku 2010 však došlo k obratu ve vývoji branže, kdy politici začali dusit majitele FVE srážkovými daněmi a odebíráním různých výhod a úlev. Nyní se zdá, že MPO dále pokračuje v této tendenci, a to navzdory hrozbě arbitráží.
 
Za účelem prověření ziskovosti majitelů FVE vloni MPO spustilo kontroly takzvané překompenzace. Oficiální výsledky první vlny kontrol nebyly nikdy zveřejněny s tím, že MPO pouze konstatovalo, že k překompenzaci FVE spuštěných v letech 2007-2008 nedošlo.

Nyní přichází další vlna prověrek překompenzace podpory s tím, že na řadu přijdou zdroje uvedené do provozu v letech 2009-2010. Výsledky budou známy až za několik měsíců, přičemž již nyní návrh NZPOZE budí mezi právními experty pochybnosti..