ORLEN Unipetrol sází na výrobu zeleného vodíku. Chystá miliardovou investici do nových solárů na Litvínovsku

Petrochemická společnost ORLEN Unipetrol, která je součástí polské skupiny ORLEN, hodlá ve svém litvínovském závodě chystá vyrábět „zelený“ vodík. Za tímto účelem vybuduje největší elektrolyzér v zemi, který připojí k budoucí obří fotovoltaické elektrárně.

Zdroj: Unipetrol

Strategická změna

Dekarbonizace, snížení energetické náročnosti a důraz na obnovitelné zdroje, recyklaci plastů a pokročilá biopaliva. To jsou základní oblasti rozvoje skupiny ORLEN Unipetrol do roku 2030.

Společnost ORLEN Unipetrol se společně s mateřskou skupinou ORLEN mění z tradiční, petrolejářsky zaměřené firmy na multienergetickou společnost. Mezi hlavní projekty této strategie patří plánovaná výstavba paroplynové kogenerační teplárny a fotovoltaické elektrárny v Záluží u Litvínova.

Firma se dále hodlá zaměřit na rozvoj nabídky alternativních paliv na čerpacích stanicích Benzina ORLEN v Česku a na Slovensku, recyklace plastů, výroba pokročilých biopaliv a rozvoj vodíkové infrastruktury pro osobní automobilovou dopravu, i nákladní silniční a železniční přepravu zboží.

Miliardová investice

Letos v březnu zástupci ORLEN Unipetrol na odborném semináři věnovaném vodíkovému hospodářství představili svůj záměr na výrobu zeleného vodíku ze solárů. Jedná se o miliardový projekt, jehož realizace má začít počátkem roku 2023. Po jeho dokončení by společnost v roce 2025 měla dosáhnout výrobní kapacity 990 tun vodíku.

Projekt je podle zveřejněných informací v pokročilé fázi, už v polovině roku má být dokončena studie proveditelnosti. Nová fotovoltaická elektrárna má mít výkon 52 megawattů, o pouhé čtyři megawatty méně než největší tuzemský solární park v Ralsku. Při současných investičních nákladech ve výši cca 17 až 20 milionů korun se tak investice do fotovoltaiky společnosti ORLEN Unipetrol vyšplhá na vyšší stovky miliónu korun.

Další investice bude muset firma vynaložit na elektrolyzér rozkládající vodu stejnosměrným proudem na vodík a kyslík. Jeho plánovaný výkon má dosáhnout  přes 26 megawattů. Podle odborníků na vodíkové technologie by to znamenalo, že investiční náklady projektu s jistotou překonají miliardovou hranici.

Dekarbonizace výroby a prodej elektrické energie

V energetickém segmentu se ORLEN Unipetrol bude pokračovat v dekarbonizaci svých energetických zdrojů. Společnost postupně nahrazuje dosavadní uhelné teplárny novými paroplynovými jednotkami a solárními zdroji.

Projekty s klíčovým potenciálem zahrnují i plánovanou výstavbu nového kombinovaného paroplynového zdroje v Záluží u Litvínova, který by v následujících letech mohl nahradit dosluhující teplárnu T700, energetické srdce největšího chemického areálu v České republice.

Celkový roční objem produkce elektrické energie by se zvýšil téměř čtyřikrát na 2 500 GWh, což by společnosti umožnilo být nejen spotřebitelem, ale také prodejcem elektrické energie.

Vodíková budoucnost – dvacet osm čerpacích stanic a dvě vodíková distribuční centra

ORLEN Unipetrol bude rozvíjet také své aktivity v oblasti vodíku jako nositele energie pro využití při výrobních procesech, v energetice a dopravě. Letos vybaví vodíkovými plnicími stojany první dvě čerpací stanice v Praze na Barrandově a Litvínově. Další stanice budou následovat v Brně a Plzni.

Do roku 2030 ORLEN Unipetrol plánuje vybavit těmito stojany 28 čerpacích stanic. Vodíková infrastruktura pro silniční dopravu tak bude k dispozici ve velkých městech a na významných dopravních tepnách České republiky, čímž bude zajištěno napojení Česka na infrastrukturu okolních zemí.

V Litvínově a Neratovicích ORLEN Unipetrol plánuje zřídit dvě vodíková distribuční centra a zpřístupnit vodík mimo jiné i železniční dopravě. V těchto dvou lokalitách bude bezemisní a nízkoemisní vodík i vyrábět.

Kromě tradiční výroby vodíku z ropy bude vodík vyrábět také elektrolýzou vody a membránovou elektrolýzou využívanou v chemických procesech za pomoci obnovitelné elektrické energie.