Od zemědělství k agrovoltaice: BayWa slaví výročí 100 let!

Zdroj: BayWa AG

100 let na trhu

Společnost BayWa AG (dále jen BayWa) byla založena v roce 1923 jako zemědělský velkoobchod. V průběhu času se z tradiční zemědělské obchodní společnosti BayWa stala mezinárodně působící skupinou, která působí v oborech jako je energetika, zemědělství a stavební materiály.

V současnosti BayWa působí ve 47 zemích světa a má více než 25 000 zaměstnanců. BayWa v sobě spojuje tradici a důraz na inovace jako málokterá jiná společnost o stejné velikosti. Přes dynamický růst a expanzi si firma stále zachovala hluboké vazby na region Bavorska, kde byla před 100 lety založena.

OZE v centru pozornosti

Od roku 2009 jsou všechny firemní aktivity BayWa v oblasti obnovitelných zdrojů energie soustředěny v rámci společnosti BayWa r.e.. Jejím posláním je rozvoj fotovoltaiky, větrné energie a biomasy jako páteře energetické proměny, která je nezbytná pro budoucnost naší planety.

Společnost BayWa r.e. poskytuje komplexní projektová řešení, průběžné řízení a správu elektráren a je nezávislým výrobcem energie s expandujícím obchodem s energií.  Společnost celosvětově nainstalovala 5 GW obnovitelné energie a spravuje více než 10 GW těchto obnovitelných zdrojů.

Zejména v branži solární energetiky je společnost BayWa r.e. přední světový dodavatel na trhu distribuce solárních zařízení, jenž je preferovaným partnerem tisíců montážních firem a také dodavatelů FV komponent. 

Vstup na český trh

V roce 2021 společnost BayWa r.e.  vstoupila na český trh, kde nyní působí na trhu jako přední dodavatel fotovoltaických komponetů pod názvem BayWa r.e. Solar Systems s.r.o..

„Již řadu let klademe důraz na kvalitu, kompatibilitu a služby, abychom lépe rozuměli potřebám našich zákazníků. Nabízíme školení, abychom montážním společnostem pomohli nacházet ta nejlepší řešení pro koncové zákazníky. Náš rozvojový tým podporuje montážní specialisty přímo na místě montáže i digitálně. Tyto služby na bázi end-to-end pokrývají vše od videoškolení a návrhu až po reklamace, opravy a servis,“ říká Jakub Fischer, jednatel společnosti BayWa r.e. Solar Systems s.r.o.,

„Naší strategií pro český trh je nadále poskytovat prvotřídní služby zákazníkům, dále zlepšovat skladové zásoby a obohacovat naše portfolio,“ dodává  Fischer.

Zelené inovace a další růst

Za úspěchem společnosti BayWa r.e. stojí nejen tvrdá práce, vysoké standardy kvality, ale také i důraz na inovace. Od roku 2019 je firma „jedničkou“ v oboru v Evropě na poli plovoucích fotovoltaických elektráren nebo agrovoltaiky.

Do konce roku 2022 BayWa r.e. uvedla do provozu více než 15 agrovoltaických instalací v Evropě. V minulém roce společnost investovala do 4 pilotních agrovoltaických projektů v Holandsku, Rakousku a Německu. Tyto „agrovoltaické“ systémy kombinují produkci potravin a solární energie na zemědělské půdě s cílem zlepšit kvalitu ovoce prostřednictvím výzkumu zdraví rostlin, růstu produkce a zároveň snížit množství odpadu způsobeného plastovými fóliemi.

Cílem společnosti BayWa r.e. je do roku 2025 vyvinout 250 MWp v oblasti agrovoltaiky. Společně s producenty jablek a bobulovin vyvíjí projekty, které mají ukázat, že agrovoltaika pomáhá zemědělcům přizpůsobit se změně klimatu, a zároveň přispívá k dekarbonizaci a ochraně klimatu.

Klimatická strategie

Skupina BayWa v roce 2019 zavedla celoskupinovou klimatickou strategii, která definuje ambiciózní závazky a cíle. Vzhledem ke svému obchodnímu modelu a odbornosti v oblasti obnovitelných energií usiluje BayWa r.e. o udržitelnost a přispívá k celoskupinovým cílům BayWa AG.

Klimatická strategie BayWa se řídí Pařížskou dohodou o změně klimatu. Důležitým pilířem naší práce je zvláštní zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) s názvem Globální oteplování o 1,5 °C, která volá po okamžitých krocích ke zmírnění klimatických změn, vázání uhlíkových emisí a posunu budoucnosti planety lepším směrem.

V rámci svého závazku pracovat na jasných a hmatatelných cílech udržitelnosti se skupina BayWa připojila k iniciativě RE100. Ta sdružuje společnosti, které se veřejně zavázaly ke 100% využívání obnovitelných energií v příštích desetiletích.

V roce 2020 zařadily OSN a agentura Bloomberg skupinu BayWa mezi 50 lídrů v oblasti udržitelnosti a klimatu. Film, který byl při této příležitosti natočen, ukazuje, jak BayWa jakožto tradiční skupina společností vede svou zemědělskou, energetickou a stavební divizi dopředu prostřednictvím udržitelných inovací. 

To nejlepší teprve přijde?

Skupina BayWa AG letos slaví výročí 100 let od svého založení. Od svého vzniku je její prioritou zodpovědnost za lidi a planetu, proto poskytuje udržitelná řešení pro energetiku, potraviny a bydlení.

Sto let historie společnosti bylo ve znamení objevování nových horizontů a také proměny nápadů v činy. Ale to nejlepší čeká firmu teprve v blízké budoucnosti.

„Přes všechny dosažené úspěchy věříme, že nejlepší dny má společnost BayWa AG i my teprve před sebou. Společně jsme neustále inovovali, měnili a přizpůsobovali se. Naše cesty se vždy řídily potřebami mnohých a budou se řídit i nadále. Na dalších 100 let!“ uzavírá Matthias Taft, CEO společnosti BayWa r.e. AG.