Obří agrivoltaická elektrárna v Rakousku sází na biodiverzitu a chov ovcí

Německá společnost Maxsolar připravuje v Rakousku nedaleko Vídně výstavbu nové pozemní agrivoltaické elektrárny o výkonu 11,5 MW. Svým pojetím se jedná o unikátní fotovoltaickou instalaci, která bude kombinovat výrobu solární energie spolu s využitím volné půdy pro zemědělské účely a chov ovcí.

Zdroj: MaxSolar

Zdroj: MaxSolar

Jura ovce jako živé sekačky trávy

Na připravované instalaci agrivoltaické elektrárny hodlá Maxsolar od dubna do října chovat 150 kusů tzv. Jura-ovcí. Tento specificky typ ovcí na elektrárně tak nahradí tradiční mechanické sekačky trávy.

Tím, že Jura ovce budou spásat trávu na pozemcích pod a v okolí elektrárny dojde nejen k úsporám emisí CO2 z mechanických strojů, které obvykle provádějí košení trávy. Současně se tím zabrání tvorbě prachu a kamenných pilin, ke kterým může dojít při konvenčním sečení.

Další výhodou „živých sekaček trávy“ je skutečnost, že půda v okolí elektrárny je chráněna a přirozeně oplodněna, což následně vede k větší biologické rozmanitosti v okolí solární elektrárny.

Sázka na biodiverzitu i inovativní technologie

Nová agrivoltaická elektrárna vznikne na okraji Vídně na bývalé skládce odpadů. Její výkon dosáhne 11,5 MW a bude zásobovat zelenou energií až 15.200 domácností. Koncipována bude tak, že mimo výroby elektřiny bude sloužit pro chov 150 ovcí a jako zemědělská plocha. K jejímu zapojení má dojít letos na jaře.

Aby byla ovcím nabídnuta optimální plocha pastvin, společnost Maxsolar bude realizovat zvláštní opatření při výstavbě elektrárny.

Fotovoltaické moduly budou namontovány o něco výše, než je obvykle u tradičních pozemních elektráren s tím, že všechny elektrické komponenty budou dobře chráněny. Moduly tak budou chránit ovce před sluncem a větrem, pro jejich chov tak nebude zapotřebí  žádný další úkryt.

Na pozemku elektrárny budou zaseta speciální semena travin určených pro chov Jura ovcí. O ovce se bude každodenně starat jejich pastýř.

Kromě klasických fotovoltaických modulů na elektrárně bude instalováno také 500 bifaciálních, tj. oboustranných modulů. Ty jsou postaveny svisle a v orientaci východ-západ. Mezi řadami modulů je možné pěstovat obilí nebo zeleninu s využitím traktorů, stejně jako na normálním poli. To znamená, že oblast elektrárny může být využita dvakrát a o 60 procent efektivněji.

“Klíčovou otázkou v oblasti energetické transformace je využití pozemních fotovoltaických elektráren takovým způsobem, aby měly pozitivní dopad na ochranu životního prostředí, umožnily současný rozvoj zemědělské činnosti a biodiverzitu, říká Thomas Hager, mluvčí společnosti Maxsolar.