Obnovitelné zdroje dostávají přiměřenou podporu, zjistila to kontrola MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) včera zveřejnilo výsledky kontroly přiměřenosti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Podle prohlášení zástupců Komory obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) výsledky kontroly potvrdily, že poskytovaná podpora je přiměřená a nepředstavuje nadměrnou podporu.

MPO


První šetření MPO

Jak informuje MPO na svém webu, byla nedávno dokončeno první kolo ze série kontrol veřejné podpory pro obnovitelné zdroje energie (OZE). Tato vlna se týkala provozní podpory zdrojů uvedených do provozu v letech 2006 až 2008 a byla prováděna metodou sektorového šetření. 

Záměrem MPO byla splnění požadavků Evropské Komise na prověření přiměřenosti podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedené v rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti provozní podpory s vnitřním trhem EU „Státní podpora SA.40171 (2015/NN) – Česká republika Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie“. Za tímto účelem nedávno MPO provedlo sektorové šetření pro výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů, které byly uvedeny do provozu v letech 2006 až 2008.

Podle sdělení MPO při předběžném vyhodnocení sektorového šetření nebylo u uvedených zdrojů zjištěno riziko nepřiměřené provozní podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů.

“Výsledek mě nepřekvapil. Pro tyto zdroje se potvrdilo, že provozní podpora je přiměřená. Zbývá ještě vyřešit případy zdrojů, které vedle provozní dostaly i investiční dotaci. Od začátku jsme tvrdili, že tyto kontroly jsou v naprosté většině případů zbytečné a přiměřenost podpory rámcově potvrdil i Brusel,“ řekl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Jaký bude další postup?

U zdrojů, kterým byla poskytnuta vedle provozní podpory rovněž investiční dotace, bude dále postupováno procesem podle novely zákona č. 165/2012 Sb. po nabytí její účinnosti. U těchto zdrojů je předpokládána individuální kontrola prověření přiměřenosti celkové podpory nebo alternativní řešení, kterým je využití opatření k zajištění přiměřenosti podpory, která jsou navržena přímo v zákoně.

Finální vyhodnocení sektorového šetření pro uvedené zdroje bude zveřejněno po nabytí účinnosti novely zákona č. 165/2012 Sb., kdy v tomto vyhodnocení budou zohledněny případné úpravy metodiky prověření a zajištění přiměřenosti podpory podle schváleného znění novely zákona č. 165/2012 Sb., ve kterém budou zapracována případná doporučení a stanoviska Evropské komise k plnění závazků na prověření přiměřenosti poskytované podpory uvedených v rozhodnutích Evropské komise.

„Pro další šetření bude důležité, aby navržený systém prověřování přiměřenosti disponoval efektivními nástroji, jak případná drobná zjištění řešit spravedlivě a efektivně, a to jak z pohledu státu, tak provozovatelů. Aktuální návrh a použitá metoda vypadají v tomto směru v pořádku,“ dodal Chalupa.

Výsledky další vlny týkající se OZE uvedených do provozu v roce 2009 lze očekávat v příštím roce.

“Neočekávám, že další vlna šetření přinese nějaká zásadně jiná zjištění. Bude se to týkat i ostře sledovaných velkých solárních instalací, které v počátku opravdu dostaly nepřiměřeně vysokou výkupní cenu. Jejich problém by měl být již ale vyřešen provedenou srážkovou daní  ve výši 10 %, která jednorázově snížila příliš vysoký zisk solárních elektráren z kritické doby,” uzavřel Chalupa.