Nový koncept bezuhlíkových měst vzniká v Německu

Německé město Herzogenrath se 46 000 obyvateli plánuje pokrýt do roku 2030 veškerou svou spotřebu bezemisní energií díky výstavbě nového energetické systému – energetické farmy.  Společnosti GREEN Solar Herzogenrath GmbH a Siemens Energy pro město připraví ekonomicky životaschopný koncept se zajištěním dostupného financování od země Severní Porýní-Vestfálsko, federální německé vlády a podpory EU pro uhelné regiony.

Zdroj: Siemens

Zdroj: Siemens

Inspirace pro Českou republiku

Jaroslav Lahoda, ředitel Siemens Energy, s.r.o., k tomu doplňuje: „Je to první projekt takového rozsahu v Evropě a může být inspirací i pro města v České republice. I ta totiž dnes řeší strukturální problémy související s útlumem klasické fosilní energetiky, přechodem k bezemisní výrobě elektřiny a tepla, stejně jako k bezemisní dopravě a průmyslu a na to navázanou zaměstnanost.“

Společnost Siemens Energy nabízí širokou škálu flexibilních, decentralizovaných energetických řešení, včetně vyvážení dodávky a poptávky energie pomocí bateriového uložiště nebo technologie power to-X pro výrobu vodíku. Ten je možné využít přímo nebo jako zelený zdroj pro další výrobu energie.

„Po zajištění dostatečného financování bude energetická farma provozována dceřinou společností založenou GREEN Solar,“ vysvětlují ředitelé GREEN Solar Franz-Josef Türck-Hövener a Charles Russel ve společném prohlášení. „Nejenže bude energetická farma v Herzogenrathu prvním udržitelným krokem k úspěšné strukturální změně v regionu, ale proslaví město jako technologického vůdce přechodu na nový energetický mix.“

Kombinace několika zdrojů a akumulace

Koncept řešení pro město Herzogenrath vychází z existující solární elektrárny provozované společností GREEN Solar a zahrnuje mimo jiné rozšíření výroby sluneční energie a vybudování řady větrných turbín. Nadbytečná energie z obnovitelných zdrojů bude uložena a ve chvíli, kdy nebude k dispozici síla slunce ani větru, bude z úložiště dodávána do domů 46 000 obyvatel města Herzogenrath. Teplo produkované těmito procesy, stejně jako vyrobené z obnovitelných zdrojů, bude využito k zásobování místních domácností „zeleným“ teplem prostřednictvím sítí dálkového vytápění.

Projekt „Herzogenrath“ kromě elektřiny a tepla pro domácnosti počítá také s elektřinou a následně i vodíkem pro rostoucí počet elektromobilů. Projekt samozřejmě také předpokládá budoucí zapojení místních průmyslových společností.

Konečným cílem je zajistit energeticky nejúčinnější a ekonomicky nejúspornější kombinaci solárních elektráren, větrných turbín, bateriových úložišť, tepláren a elektráren s kombinovaným cyklem, a také systémů skladování tepla a výroby a využití vodíku. To také zahrnuje celou logistiku pro přenos energie koncovým uživatelům na základě poptávky.

Součástí projektu je samozřejmě i zařízení na výrobu vodíku. Nejnovější elektrolyzér Siemens Silyzer přemění přebytečnou elektřina na vodík, který bude uložen pro výrobu elektřiny a tepla, nebo použit přímo k pohonu automobilů.