Nový energetický zákon nebude asi do parlamentních voleb schválen

V září letošního roku se v Ostravě uskutečnila první odborná diskuze nad věcným návrhem nového energetického zákona (NEZ), který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). V současnosti se NEZ nachází v projednávání v Poslanecké sněmovně.

Zdroj: MPO

Zdroj: MPO

Nutnost dopracování

Věcný záměr NEZ je třeba dopracovat při přípravě paragrafového znění, protože v některých oblastech nenabízí detailní pravidla pro správné fungování trhu. Na takovém závěru se shodli účastníci již XI. výročního zasedání International Energy Clubu (IEC).

Setkání, jehož se tradičně účastní zástupci vrcholového managementu největších energetických firem, přivítalo snahu Ministerstva průmyslu a obchodu reagovat novou právní úpravou na trendy, které dominují současné energetice. Mezi ty patří decentralizace, digitalizace a dekarbonizace a jsou spojeny s mnohamiliardovými investicemi, jež může zbrzdit očekávaný hospodářský útlum spojený s koronavirovou pandemií.

„Nový energetický zákon dá jasná pravidla pro fungování trhu a všech jeho účastníků ve 21. století. Jeho přípravu bychom chtěli dokončit do poloviny roku 2021. V některých oblastech, jako je například ukládání energie, energetická společenství nebo sector coupling, zatím nemáme detailně nastavená pravidla a čeká nás další diskuze s odbornou veřejností,“ řekl René Neděla, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku.

Posun k čistým technologiím

„Změny chování zákazníků i energetických hráčů se nutně musejí projevit v legislativě. Pandemie dodává procesu digitalizace nový náboj a bylo by vhodné poučení z krizového vývoje nyní přenést do nové legislativy,“ uvedl Tomáš Varcop, předseda představenstva a CEO innogy Česká republika a CEO innogy Energie.

Na vývoj na energetickém trhu budou nutně muset reagovat i průmyslové firmy. Do diskuze o tom, jaké investice v energetice mají budoucnost, se následně zapojili také představitelé společností Siemens, Ško-Energo nebo Anacot Capital. Celoevropský rozměr nastínil europoslanec Evžen Tošenovský nebo Michael Wunnerlich, člen prezidia německého Spolkového svazu energetického a vodárenského průmyslu.

„Dojde k rychlejšímu posunu směrem k novým energetickým bezuhelným řešením. Ale to je vývoj, který by nastal tak jako tak. Fabriky se pokusí najít organizační a technologická opatření ke zlevnění výroby, budou hledat levnější klasické zdroje a půjdou ve větší míře i do udržitelných a cirkulárních alternativ, pokud jim to bude dávat ekonomický smysl. Takový vývoj navíc podporuje Evropská unie v Green Dealu, čili se tu otevírá obrovský prostor pro inovace v energetice,“ vysvětlil Jan Světlík, generální ředitel Cylinders Holding a prezident Národního strojírenského klastru.

Přestože panovala obecná spokojenost s navrhovanými změnami NEZ, účastníci IEC se shodli na potřebě pečlivé přípravy paragrafového znění. Proto nelze předpokládat, že by byl nový zákon schválen ještě současným Parlamentem ČR. Úspěchem podle mnoha z nich bude, když paragrafové znění schválí do termínu voleb do Poslanecké sněmovny PČR současná vláda.