Novela ZPOZE (2): Velký červnový solární fuckup

Velké emoce, značná nervozita a napětí přineslo klíčové jednání mezi solárníky a státem kvůli sporné překompenzaci podpory pro fotovoltaické elektrárny v červnu v Praze. Proč jednání skončilo pro solárníky velkým neúspěchem (fuckupem)?

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

Přinášíme Vám exkluzívní seriál novinek a zpráv věnovaných schvalování novely zákona o podporovaných zdrojích energie (NZPOZE).  Nová legislativa zásadním způsobem ovlivní rozvoj fotovoltaiky v Česku do budoucna a také rozhodne o retroaktivních opatřeních proti fotovoltaickým elektrárnám (FVE), jenž byly postaveny v době solárního boomu v letech 2009-2010. Podle mnohých expertu se NZPOZE stane nejzásadnější legislativou této dekády.

Unikátní příležitost

Jak nás informoval zdroj z blízkosti MPO hned 3 skupiny provozovatelů zelených elektráren aktivně jednaly o sporné kontrole překompenzace pro obnovitelné zdroje, kterou stát chystá v rámci novely zákona o podporovaných zdrojích energie (NZPOZE).

Klíčové jednání mezi solárníky a státem v polovině června se špičkami MPO a dalších ministerstev probíhalo déle než 90 minut. Během jednání solárníci vznesli hned 4 návrhy na řešení sporně nastaveného ukazatele IRR ve výši 6,3% pro hodnocení překompenzace investic do fotovoltaických elektráren (FVE) postavených v letech 2009-2010.

Těmto FVE reálně hrozí, že ztratí nárok na vyplacenou podporu v případě schválení stávající verze NZPOZE v parlamentu. Tyto „stresované elektrárny“ proto představují pro jejich provozovatele značnou finanční ztrátu, pokud přijdou o část či celou podporu ve výši desítek miliard korun.

Sporný návrh

Asi nejspornější návrh solárníků na řešení kontroly překompenzace představoval odkup „stresovaných FVE“ do rukou státu. Stát by tak získal kontrolu nad dotacemi pro FVE, jejichž nadměrná výše je velkým břemenem pro státní rozpočet, ze kterého jsou tyto zdroje z části financovány.

Tento návrh na straně státu spíše přinesl rozčarování. V době největší pandemické krize má letos stát až 500 miliardovou díru v rozpočtu, a proto si nemůže dovolit „astronomické investice“ na výkup FVE od solárních investorů.

Podobně dopadl návrh solárníků na navýšení solární daně ze současných 10% procent na vyšší hodnotu. Státu by to umožnilo získání prostředků, ze kterých by mohl financovat podporu pro „FVE ve stresu“. Solárníci si však neuvědomili, že tento návrh by stát musel projednat v Bruselu, což by asi způsobilo jeho zamítnutí.

Co přijde po fuckupu?

Vyjednávání solárníků na červnovém jednání o řešení dopadů překompenzace FVE skončilo fiaskem (fuckupem). Způsobil to nekoordinovaný postup s dalšími dotčenými skupinami provozují OZE, jenž jsou také předmětem sporné kontroly překompenzace, a zejména neschopností solárníků představit  smysluplné řešení pro stát.

Místo dobře vyargumentovaného návrhu, který by státu pomohl k řešení velké dotační šlamastyky z minulosti, solárníci pouze představili několik alternativ, které byly pro zástupce státu stěží akceptovatelné.

Po solárním fackupu se nyní musí solárníci spolehnout na velmi nejisté vyjednávání a lobbing v parlamentu, kde v současnosti probíhá projednávání NZPOZE. Pokud se projednávání NZPOZE protáhne do pozdních letních měsíců, pak nelze vyloučit snahu řady politických stran před parlamentními volbami „vytlouci“ z kauzy předvolební kapitál ve stylu „potrestejme zlé solární barony a nabídněme lidem levnější energii“.