Novela energetického zákona na podporu komunitní energetiky vyšla ve sbírce zákonů

LEX OZE 2 nebo-li novela energetického zákona umožňující sdílení energie a rozvoj komunitní energetiky vyšla na konci prosince ve sbírce zákonů. Platnost novely je od prvního července 2024.

Ostrý start sdílení energie od července

Po podpisu prezidenta před Vánocemi se objevila novela energetického zákona LEX OZE 2 podporující rozvoj komunitní energetiky ve sbírce zákonů.

S platností od července letošního roku tak budou nová energetická společenství moci provést všechny potřebné kroky ke svému založení – např. registrovat se u ERÚ a získat tak oficiální status energetického společenství či zažádat o výměnu elektroměrů, které jsou pro členy bez výroben a pro členy s výrobnami do 50 kW zdarma a provozovatel distribuční soustavy je musí do 3 měsíců poskytnout.

„Sdílet elektřinu pak budou moci od 1. července 2024, kdy dojde ke zprovoznění první fáze Energetického datového centra,” říká Eliška Beranová, právnička Frank Bold a UKEN.

Sdílení elektřiny skrz veřejnou distribuční soustavu představuje základní stavební kámen komunitní energetiky. Pro český trh s elektřinou otevření této možnosti znamená velkou pozitivní změnu, díky které má z obnovitelných zdrojů energie (OZE) prospěch mnohem širší skupina spotřebitelů. Například ti, kteří si vlastní výrobnu elektřiny nemohou dovolit či ji nemají kam umístit.

Sdílení elektřiny bude v praxi zajišťovat Elektroenergetické datové centrum (EDC) od 1. 7. 2024. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Energetický regulační úřad (ERÚ) ve spolupráci s odbornou veřejností již na podzim začaly připravovat technické detaily pro provizorní i finální řešení sdílení elektřiny.

Definice členství energetických společenství

Novela LEX OZE 2 zavádí energetická společenství a společenství pro obnovitelné zdroje. Sdílení elektřiny bude probíhat skrz veřejnou distribuční soustavu a bude to zajišťovat nově tvořené Elektroenergetické datové centrum (EDC). Sdílením tedy bude poskytování elektřiny nikoli ve fyzikálním, ale ve virtuálním slova smyslu, kdy se výroba a spotřeba bude přepočítávat a vykazovat jednotlivým členům společenství.

Energetická společenství budou hradit plný poplatek za distribuci. Zákon slevu na distribuci sdílení elektřiny nestanovil, zároveň ji však ani nezakázal. ERÚ ji může zavést v nové tarifní struktuře, která je na hladině nízkého napětí plánována od roku 2026. Klíčové bude vyhodnocení nákladů a přínosů lokálního sdílení elektřiny, které mají členské státy podle evropského práva povinnost provést. 

Členy společenství budou moci být fyzické osoby, malé a střední podniky, územní samosprávné celky nebo právnické osoby zřizované nebo ovládané územními samosprávnými celky, dále také dobrovolné svazky obcí nebo jiné příspěvkové organizace územních samosprávných celků. Žádný z členů společenství nemůže mít více než 10% rozhodovací pravomoci ve společenství. Forma společenství není přímo určená, může to být např. zapsaný spolek.

Dočasné omezení pro sdílení energie

Zákon zavádí první fázi do 1.7.2026, kdy skupina sdílení může mít maximálně 1000 členů, a všichni se musí nacházet na území 3 vzájemně sousedících obcí s rozšířenou působností, resp. na území hlavního města Prahy. Od července 2026 pak omezení na území skončí, ale omezení na 1000 členů zůstává. Jeden člen (odběrné místo) smí být členem pouze jedné takové skupiny či společenství.

Zákon též obsahuje jednodušší možnost sdílení, bez zakládání společenství. Výrobce elektřiny bude moci sdílet elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny v odběrném místě do jiného jeho odběrného místa nebo sdílet takovou elektřinu do nejvýše 10 předávacích míst jiných zákazníků. To se může např. uplatnit při sdílení přebytků z fotovoltaické elektrárny s jinou nemovitostí, ať už se jedná o domácnosti, obce či menší firmy, s jedním zdrojem a více provozy.

Instalace průběhových elektroměrů

Funkční komunitní energetiku dotváří řada na první pohled drobných, ale v praxi důležitých detailů. Jsou jimi bezplatná instalace průběhových elektroměrů, odstranění práva obchodníka jednostranně změnit smlouvu o dodávkách elektřiny členům společenství, výpovědní doba členství a řád EDC.

Provozovatelé distribučních soustav (PDS) mají povinnost bezplatně nainstalovat průběhové elektroměry všem členům energetických společenství bez výrobny a členům s výrobnou do 50 kW do 3 měsíců od podání žádosti u PDS. Důležité je to proto, že bez průběhového měření nelze sdílení elektřiny vůbec realizovat.