Novela: Bude podpora agrovoltaiky směřovat jen k aktivním zemědělcům?

Podpora agrovoltaiky by měla směřovat pouze k firmám, které se zabývají zemědělstvím jako hlavním oborem své činnosti. Počítá s tím příslušná novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

Zdroj: Fraunhofer ISE

Nová definice agrovoltaiky

Česko se otevírá spojení zemědělství a výroby solární energie. Ministerstvo životního prostředí již v květnu 2022 informovalo o výsledku společného jednání s Ministerstvem zemědělství, na kterém se ex-ministryně Anna Hubáčková dohodla s ministrem Zdeňkem Nekulou na potřebě vytvořit legislativní prostředí, které umožní rozvoj tzv. agrovoltaiky

Nové hodlá rozvoj takzvané agrovoltaiky podpořit ministerstvo životního prostředí (MŽP) tím, že umožní instalaci fotovoltaických panelů například nejen ve vinicích nebo sadech. Podle Zemědělského svazu ale hrozí zneužití podpory energetickými firmami, které by mohly čerpat podpory určené primárně pro podporu zemědělství.

Svaz upozorňuje na to, že definice aktivního zemědělce je nyní stanovena příliš volně a vejdou se do ní i podniky, které zemědělskou činnost nevykonávají.

Novela míří do sněmovny 

Resort MŽP již loni uvedl, že pracuje na novele zákona, která by umožnila umístit fotovoltaické panely na půdu patřící do zemědělského půdního fondu. Kombinaci pěstování plodin a vyrábění elektrické energie, jež se nazývá agrivoltaika, umožňuje novela zákona, kterou připravuje ministerstvo životního prostředí. Novela je nyní ve fázi meziresortního připomínkového řízení s tím, že její dokončení se očekává v březnu, kdy má zamířit do sněmovny.

Oproti původní verzi, která byla velmi sporná, se v novém návrhu novely již nepočítá s povinností vynětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Novela neomezuje agrovoltaiku jen na trvalé kultury (to lze řešit vyhláškou) a také umožňuje realizovat agrovoltaiku v rámci instalací nad 1 MW v nezastavěném území.

Návrh příslušné legislativy je k nahlédnutí v aplikaci E-klep.

Možné výhrady

Zemědělský svaz uvedl, že čeští zemědělci mají zájem o obnovitelné zdroje energie, kterými mohou zajistit energii pro vlastní potřebu a zároveň diverzifikovat své podnikání. Možné využití svaz spatřuje také u trvalých kultur jako jsou právě vinice nebo chmelnice, které zmiňovalo ministerstvo.

Podle svazu by měla být podpora agrovoltaiky vázána na status aktivního zemědělce, který definují pravidla Společné zemědělské politiky EU.

Aktivní zemědělec musí mít minimálně jeden hektar ve Veřejném registru půdy (LPIS) a splnit některou z daných podmínek. Za zemědělského podnikatele může být považován také podnik, jehož příjmy nebo výnosy ze zemědělské činnosti tvoří minimálně 30 procent z příjmů nebo výnosů žadatele o dotace.