Nové bateriové úložiště bude ve ŠKO-ENERGO poskytovat stabilizaci přenosové soustavě

Společnost Ško-Energo začalo podílet na stabilizaci přenosové soustavy dalším regulačním prvkem, kterým se stalo nové bateriové úložiště energie (BESS). Firma jej  minulý týden uvedla do provozu, jak informoval Jiří Mrkus, Vedoucí výroby energií ve společnosti ŠKO-ENERGO.

Zdroj: LEAG

Nový stabilizační prvek

BESS bude sloužit jako stabilizační prvek a elektrickou energii ze soustavy bude akumulovat tím, že se baterie budou dobíjet a obráceně, tzn. v případě požadavku na dodávku elektrické. Podle Mrkuse BESS představuje další milník v oblasti podpůrných služeb

Nové BESS bude sloužit jako stabilizační prvek a elektrickou energii ze soustavy bude akumulovat tím, že se baterie budou dobíjet a obráceně, tzn. v případě požadavku na dodávku elektrické energie, se baterie budou vybíjet a elektřinu do soustavy dodávat. „Ško-Energo tak zkompletovalo portfolio všech služeb výkonové rovnováhy, které pro Skupina ČEPS v současnosti zajišťuje následovně: mFRR- na turbogenerátorech, aFRR- na elektrokotli a aFRR+/- na bateriovém úložišti,“ dodal Mrkus.

Další rozšíření

V následujícím roce je plánováno zvýšení kapacity bateriového úložiště instalací tzv. second-life* baterií a rozšířením poskytování podpůrných služeb na kogeneračních jednotkách v Kvasinách a ve Vrchlabí.

Samotnému poskytování služeb prostřednictvím bateriového úložiště předcházely velmi náročné projektové a realizační práce ve spolupráci se společností E.ON a práce spočívající v úpravě regulací, úpravách terminálu, přípravě a testování nabíjecí strategie a certifikačních zkouškách.

„Second-life baterie je baterie, která již nemá dostatečné parametry, aby mohla efektivně sloužit pro pohon elektrických aut, nicméně pro využití v bateriovém úložišti je plně vyhovující,“ zdůraznil Mrkus.

Unikátní akumulátor

Společnost Ško-Energo již  v minulosti testovala využívaní akumulátorů pro potřeby mateřského závodu, které v Mladé Boleslavi vyrábí automobily. V roce 2019  ve spolupráci s experty společnosti E.ON uvedla do provozu nový ultrakapacitor.

Toto řešení má zamezit výpadku robotických linek v závodech Škoda Auto a eliminovat poklesy napětí přicházející z nadřazené sítě VVN 110 kV. Jedná se vůbec o první projekt tohoto typu v Česku od společnosti FREQCON.

Ultrakapacitor moderní konstrukce dokáže odhalit pokles napětí již během 10 ms. Za dalších 10 ms se zařízení odpojí od napájecí sítě a ultrakapacitor zajistí dodávku proudu po dobu krátkodobého poklesu napětí. Poté se zařízení opět automaticky připojí a ultrakapacitor se dobije, aby byl opět plně připraven k aktivaci.

Ultrakapacitory (nebo tzv. Superkondenzátory) jsou výjimečné tím, že je možné je nabíjet extrémně rychle – i v řádu pouhých sekund. Navíc mají i vysokou odolnost a lze nabíjet a vybíjet klidně častěji než klasické bateriové systémy.