Nová zelená úsporám Light se od června rozšíří také na solární panely

Úspěšný dotační program Nová zelená úsporám Light navýší dotace pro zájemce o energetické úspory. Nově se podpoří solární panely pro ohřev vody, na které získají dotaci senioři či nízkopříjmové skupiny obyvatelstva.

Zdroj: SFŽP

Ohřev vody ze solárů

Prostředky na financování programu na úsporná opatření pro domácnosti s nižšími příjmy Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light) budou navýšeny z původních 1,5 miliardy na 6 miliard korun. Kromě zateplení mohou žadatelé od května nově získat 90 tisíc korun na pořízení termických nebo fotovoltaických systémů na ohřev vody, které jejich domácnostem pomohou ušetřit i více než 10 tisíc korun ročně.

Pokračující etapa úspěšného programu pro nízkopříjmové domácnosti Nová zelená úsporám Light získá další 3 miliardy korun z Modernizačního fondu a nabídne kromě podpory zateplení i možnost čerpat dotační podporu na instalaci systému ohřevu teplé vody pomocí sluneční energie.

„Enormně rostoucí zájem o podporu fotovoltaických systémů v klasické Nové zelené úsporám naznačuje, že i v budoucnu bude fotovoltaika jednou z nejžádanějších technologií na cestě za úsporami výdajů za energie. Jsme přesvědčeni, že i nízkopříjmové domácnosti mají mít možnost využívat energii ze slunce. Proto rozšiřujeme podporu v NZÚ Light i na instalace solárních systémů, které dokážou pokrýt až 80 % spotřeby tepla na ohřev vody a domácnostem tak ušetřit tisíce korun,“ doplňuje ministr Hladík.

Pro ohřev teplé vody na bázi fotovoltaických či fototermických panelů pro ohřev teplé vody nově získají zájemci až 90 000 Kč jako dotace. Minimální výkon 1,5 kWp je v případě fotovoltaiky. O dotaci si budou moct zažádat i ti, kteří již finanční prostředky z NZÚ Light čerpali, a stejně jako v pilotní výzvě budou moct dotaci čerpat zálohově. 

Start od května

Investice se musí po schválení z programu Nová zelená úsporám Light realizovat nejpozději do 12 měsíců od schválení. Program se spouští od 2. května 2023, kdy si zájemci mohou o nové dotace požádat na SFŽP.

„Nová zelená úsporám Light je jednoznačně důležitý program a přeju mu skvělou budoucnost. Rozšíření o dotaci na ohřev teplé vody ze slunce je velmi pozitivní, je ale škoda, že primárně nepomáhá snížit náklady za elektřinu. Pro domácnosti důchodců a nízkopříjmové domácnosti by bylo vhodné nastavit varianty systémů na výrobu elektřiny, z kterých dokáží jednoduše spotřebovat elektřinu přímo, parametry jsme navrhli,“ říká Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

„Domácnosti důchodců a nízkopříjmové domácnosti se mohou snadno stát terčem solárních šmejdů. Ministerstvo by mělo urychleně posílit jejich ochranu. Jedno z našich doporučení je u této skupiny zastropovat první zálohu instalační firmě na maximálně deseti procentech. Zbytek až po dokončení. A samozřejmě – k výběru firem doporučit jen prověřené firmy,“ doplňuje Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky.

„Žadatelé nemusí spekulovat, která z etap je pro ně výhodnější, ani odkládat podání své žádosti. Ti, co už svoji žádost na zateplení v první výzvě podali a chtějí v úsporách pokračovat, si jednoduše podají novou žádost o dotaci na soláry,“ připomíná ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.