Nová vyhláška o bezpečnosti FVE: Kočkopes nebo nový standard dle „západního střihu“?

Od 1. května platí nová vyhláška č. 114/2023 Sb., o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW. Vyhláška se stala mezi profesionály terčem kritiky, i když v mnoha ohledech přináší do české fotovoltaiky „západní standardy“ bezpečnosti. Jak na vyhlášku nahlížejí profesionálové z oboru?Je to kočkopes?

Podle Jana Hlavatého, který se zabývá projektováním FVE, nová vyhláška může ohrozit rozmach solárních elektráren do 50 kWp.

„Oproti původnímu návrhu skončila velmi osekaná a velmi vykostěná (vypadly např. požadavky na provedení rozváděčů v DC části, vypadly požadavky na to, kdo může tyto systémy projektovat, a že k nim vůbec nějaká dokumentace musí existovat, atd.),“ říká Hlavatý na svém profilu na síti LinkedIn.

Ve finálním znění vyhláška se objevil velmi krutý požadavek (který mimochodem ve všech předchozích návrzích vůbec nebyl):


„§ 3 Požadavky na vypnutí a odpojení od elektrické instalace a distribuční soustavy


3) Výrobna elektřiny musí být (…) nainstalována tak, aby zajistila dosažení bezpečné úrovně bezpečného stejnosměrného napětí v jakékoli části stejnosměrného rozvodu této výrobny elektřiny. (…)“

Co je to úroveň „bezpečného stejnosměrného napětí“?

Norma ČSN EN 61140 ed. 3 v Tabulce 1 definuje jako bezpečnou úroveň 120 V DC!Všimněte si ale též požadavku „v jakékoli části stejnosměrného rozvodu“. To nutně znamená i na samotném PV poli.Co to znamená prakticky? „Buďto navrhovat systémy pouze do 120 V DC. Anebo navrhovat systémy s optimizery/shut-down prvky, které vypínají přímo PV moduly. Jinou možnost zde tedy nevidím,“ konstatuje Hlavatý.


„Co jsem tedy vůbec nepochopil je, proč se tento požadavek netýká FVEdo 10 kW na rodinných domech, kde by byl potřebný jako sůl. Mám trochu dojem, že jako ostatně často, zase vzniknul kočkopes,“ uzavírá Hlavatý svůj komentář nové vyhlášky.

Standardy v západních zemích světa

Podíváme-li se na západ od našich hranic, pak je 120V ustanoveno jako standard v mnoha zemích světa a dá se říci, že je to ještě ta mírná hodnota. Jedná se vlastně o určitý kompromis, protože v daném prostředí by mohla být hodnota bezpečného stejnosměrného napětí stanovena ještě níže (35 V – ELV according to IEC 62109-1 in wet conditions). Často také záleží na tom, kde je tato hodnota definována – například jestli na celé DC trase (tzn. bezpečná varianta, která zahrnuje i kabeláž od panelů k průchodu do budovy) nebo jen pro napětí v DC kabelech „uvnitř budovy“.

V USA definují hranici FV pole (1’) a mimo tuto hranici vyžadují 30V během 30 sekund, resp. 80V během 30 sekund uvnitř FV pole. K zajištění napětí se používají různé shut-down prvky, mikroměniče nebo optimizéry. Jedná se o tzv. funkci RSD (rapid shutdown), kterou postupně přejímají další státy jako Kanada (Canadian Electrical Code 2021 Edition) nebo Thajsko (4.3.13 Thai Electrical Code) apod.

Snížení napětí ve fotovoltaickém poli vyžadují i pojišťovny, jeden z největších pojišťováků komerčních budov FM Global definuje požadavek ve svých DS 1-15 engineering requirements. Podobně k tomu přistupují i nové IEC normy, kdy např. IEC TR 63226:2021 (Managing fire risk related to photovoltaic (PV) systems on buildings) doporučuje odpojení nebo omezení napětí v případě vypnutí nebo nouzové situace na napětí panelu nebo nižší („disconnect or limit the voltage in case of shutdown to the module voltage or lower“).

Obrázek: RSD (rapid shutdown): zdroj: https://www.altestore.com/blog/2020/07/nec-690-12-rapid-shutdown-of-pv-systems-on-buildings-part-1-inverters/#.ZGHsfnbP02x

Příklady zemí s požadavkem na 120V

Německo –  „VDE- AR-E 2100-712 požaduje, aby se po vypnutí AC strany nedostaly záchranné složky do rizika přímého kontaktu s DC kabely, které mají napětí vyšší než 120VDC.“ (Dadurch wird die Systemspannung im Brandfall auf ein gefahrloses Niveau reduziert, um die Rettungskräfte nicht zu gefährden. Die Anwendungsregel VDE AR E 2100-712 gibt als Obergrenze 120 Volt Gleichspannung an. Diese Spannung wird auch als Kleinspannung bezeichnet. Durch Beschränkung der Systemspannung auf diese Größe lässt sich das zu beherrschende Gefahrenpotenzial, welches von dem Solargenerator ausgeht, auf ein verträgliches Maß reduzieren.) = An jedem Punkt der Anlage darf im Feherfall maximal 120V anliegen (= Schutzkleinspannung lt. DIN VDE0100)

Slovinsko – (Smernica SZPV 512 http://www.szpv.si/wp-content/uploads/SZPV-512_2016.pdf)  

Rakousko- (OVE-Richtlinie R 11-1) – Die Spannung der Strangleitungen muss innerhalb kürzester Zeit unter die höchst zulässige Berührspannung von 120 Volt sinken (Spannung zwischen einem aktiven Teil (= PV-Modul) und Erde und die Spannung zwischen aktiven Teilen (= PV-Modulen) kleiner als 120V Gleichspannung ist; Spannung über alle in Reihe geschalteten Kurzschlusseinrichtungen nicht größer als DC 120V werden kann.)

Výjimka pro rodinné domy?

Nezodpovězenou otázkou v nové vyhlášce skutečně zůstává, proč byly z požadavků na bezpečnost vyjmuty rodinné domky do 10 kWp?

Nabízí se vysvětlení, že v případě požáru budou hasičské jednotky zřejmě vykonávat svoji práci z bezpečné vzdálenosti anebo nechají nemovitost řízeně dohořet. Napětí i na těchto systémech totiž při vypnutí AC strany dosahuje obvykle více než 600VDC, a to i při zatažené obloze. 

Je škoda, že nová vyhláška č. 114/2023 Sb., o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW nezavádí jednotný standardy bezpečnosti pro všechny typy FVE do 50 kWp. V budoucnosti to může komplikovat situaci při projektování FVE a také případné hašení požárů FVE ze strany hasičů.