Nová vláda: Fotovoltaika je klíčový zdroj. Do roku 2025 vznikne v Česku sto tisíc nových solárů

Před novou českou vládou pod vedením premiéra Petra Fialy stojí zásadní výzvy v podobě důsledků pandemie covid-19 a bezprecedentní energetická krize. „Prioritou je také podpora rozvoje jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů s důrazem na energetickou bezpečnost, soběstačnost, klimatické cíle a dostupné dodávky energií,“ píše se v programovém prohlášení vlády, které bylo publikované minulý týden.

Zdroj: NextTracker

Grean Deal jako příležitost pro modernizaci energetiky

V programovém prohlášení Fialovy vlády se Green Deal považuje za příležitost pro investice do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů. Současně jde o příležitost pro rozvoj cirkulární ekonomiky a modernizace české ekonomiky s důrazem na zlepšení kvality života a životní prostředí.

„V rámci Grean Dealu musí vynaložené veřejné finanční prostředky směřovat do takových řešení, která povedou ke snížení emisí skleníkových plynů,“ uvádí programové prohlášení vlády. „Transparentně a spravedlivě využijeme zdroje z EU k transformaci energetiky a průmyslu a ke zvýšení kvality života v postižených regionech. Zvláštní pozornost si zaslouží strukturálně postižené kraje – Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký“.

Za tímto účelem vláda podpoří na evropské úrovni zavedení mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, které přispěje k dosažení klimatických cílů EU a podpoře domácího a evropského průmyslu.

Změny v legislativě

Nová vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN)  považuje za prioritu v energetice podporu rozvoje jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů s důrazem na energetickou bezpečnost, soběstačnost, klimatické cíle a dostupné dodávky energií.

S ohledem na probíhající změny v energetice a klimaticko-energetické cíle EU se do konce roku 2023  vláda zavázala, že připraví aktualizace Státní energetické koncepce.

„Do konce roku 2022 připravíme nový energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku,“ uvádí se v programové prohlášení vlády. Díky tomu se vlastníkům zjednoduší instalace fotovoltaických zařízení na domech a získanou energii budou moci sdílet nebo prodávat.

Obce a společenství hodlá stát podpořit v jejich snahách zjednodušit administrativu ve stavebnictví. Bude také posílena ochrana zákazníků a posíleny nástroje státu pro výkon dohledu nad energetickým trhem.

„Legislativně vylepšíme fungování dohledu státu při prodeji a distribuci elektrické energie. Pro malé výrobce energie vytvoříme legislativní podmínky pro dodávání energie do sítě za férovou cenu,“ uvádí vláda ve svém programovém prohlášení.

Další dotace na OZE a moderní energetiku

Nová vláda bude pokračovat v programu Zelená úsporám (zateplování, výměna kotlů, instalace FVE ve spojení s bateriemi, tepelná čerpadla s FVE). Dále se bude připravovat navýšení prostředků v Modernizačním fondu a jejich skutečném využití pro transformaci a modernizaci země.

Prostředky Modernizačního fondu a z výnosů emisních povolenek hodlá vláda efektivně využít k modernizaci energetiky, teplárenství a průmyslu. Umožní to i realizaci úsporných opatření, ze kterých budou těžit občané i malí a střední podnikatelé. Prostředky budou využity i na kompenzaci dopadu energetické krize.

Jako prioritu vidí vláda důraz na veřejnou podporu výzkumu a vývoje v energetice se zaměřením na nízkouhlíkové technologie. „Budeme pokračovat v rozvoji chytrých sítí. Cílem bude zajistit vysokou spolehlivost, kvalitu a bezpečnost dodávek elektrické energie a posílit digitalizaci a automatizaci distribuční a přenosové soustavy,“ píše se v programovém prohlášení vlády.

Podpora jádra i fotovoltaiky 

„Nadcházející energetickou transformaci k obnovitelným zdrojům bereme vážně, ale odmítáme rezignovat na energetickou bezpečnost, soběstačnost a nezávislost. Budoucnost české energetiky vidíme v kombinaci jaderné energie, decentralizovaných obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energii budeme skladovat v bateriích, a ve zvyšování energetické účinnosti,“ zdůrazňuje vláda.

Rozvoj jaderné energetiky musí být také respektován v regulatorním rámci EU pro udržitelné financování (taxonomie) a v pravidlech veřejné podpory. Nová vláda bude usilovat o uznání jaderné energetiky jaké udržitelné aktivity a zemního plynu jako klíčové transformační palivo v procesu dekarbonizace.

Jednou z vládních priorit se stane rozvoj fotovoltaiky, a to zejména na střechách. Cílem vlády je zřízení nových fotovoltaických zařízení na minimálně sto tisících střech do roku 2025.

„Přispějeme k rehabilitaci fotovoltaiky, protože ji považujeme v našich geografických podmínkách za klíčový obnovitelný zdroj,“ uvádí vláda ve svém programovém prohlášení.