Nová krajská koncepce potenciál fotovoltaiky značně podceňuje

Vedení Ústeckého kraje, kde se aktuálně dokončuje nová Územní energetická koncepce, však plánuje díky fotovoltaice vyrábět jen 0,7 milionu MWh a naopak ještě v roce 2044 vyrábět 11 milionů MWh z uhlí. Přitom již dnes 6. srpna 2019 se koná veřejné projednávání koncepce s veřejností a do 12. srpna mohou lidé ke koncepci posílat Krajskému úřadu Ústeckého kraje písemné připomínky.

Aleo Solar


Potenciál sluneční, ale také například větrné elektřiny však zůstane ležet ladem, pokud stát nezačne systematicky podporovat rozvoj těchto domácích, čistých zdrojů. Aktuálně se však Ministerstvo průmyslu a obchodu snaží rozvoj brzdit tím, že navrhuje absurdně nízký cíl pro obnovitelné zdroje v Národním klimaticko-energetickém plánu. Vyšší cíl doporučuje Evropská komise, ale také třeba český Svaz průmyslu a dopravy.

Obrovský potenciál

Možnosti rozvoje výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů – na rozdíl od hnědého uhlí – mají samozřejmě také i ostatní kraje. Celkově tedy mohou obnovitelné zdroje postupně nahradit uhlí a další fosilní paliva. To dokazuje další studie z minulého roku, která ukázala, že při rozumném růstu obnovitelných zdrojů je možné do roku 2030 odstavit všechny uhelné elektrárny, aniž by to ohrozilo stabilitu elektrizační soustavy (počítá se však s pokračováním uhelných tepláren i po tomto roce).

„Uhelné“ kraje v ČR přitom mají větší možnosti získat peníze na rozvoj obnovitelných zdrojů. Finance mohou přicházet nejen z fondů EU, ale také například z výnosů emisních povolenek (například prostřednictvím programů, jako je „Nová zelená úsporám“ či tzv. „Modernizačního fondu na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů“). Šancí pro Ústecký a Karlovarský kraj je také zvýšení těžebních poplatků z hnědého uhlí [9].

„Budeme za 10 či 20 let nazývat Ústecký a Karlovarský kraj slunečními regiony? Polovinu současné výroby elektřiny z hnědého uhlí totiž ČR vyváží a polovinu může nahradit jeden typ místního, čistého a obnovitelného zdroje – fotovoltaické panely, například na střechách či těžbou zničených plochách. Aby se tu však sluneční (ale také větrné) elektrárny rozrůstaly, musí stát zvýšit cíl pro obnovitelné zdroje v Národním klimaticko-energetickém plánu a kraje plánovat energetické koncepce pro budoucnost a ne minulost,“ řekl Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA.