Nová generace kamiónů Scania bude sloužit jako zdroj i akumulátor solární energie

Švédská automobilka Scania vyvíjí speciální model nákladního vozu o délce 18 metrů, jehož stěny a střecha bude pokryta solárními panely. Díky tomu tento kamión ušetří až 10% nákladů na palivo. Partnerem projektu je švédský výrobce tenkostěnných solárních článků Midsummer.

Zdroj: Scania

Zdroj: Scania

 

Výroba i akumulace čisté energie

Projekt také zkoumá, jak by mohla uskladněná solární energie vyrobená na nákladních autech napájet distribuční síť během parkování. Speciální nákladní automobil od automobilky Scanie spolu s přívěsem je pokryt na střeše a na stěnách tenkovrstvými solárními panely o ploše 140 m2.

Díky speciální technologio solárních panelů integrovaných do nákladních automobilů bude Scania disponovat mobilní solární elektrárnou o výkonu cca 14 kWp.   Vytvořený zdroj čisté energie bude sloužit k pohonu hybridních automobilů, kterým tak umožní snížení spotřeby fosilních paliv.

„První testy ukazují možnou úsporu paliva až o 5-10 % ve Švédsku, a téměř až o 20 % v jižním Španělsku, které je bohaté na sluneční osvit,“ uvádí výrobce automobilů Scania. „Celkem se očekává, že solární panely na nákladním automobilu ve Švédsku ročně dokáží vyrobit cca 14 000 kWh.“

Nový koncept čisté dopravy

Cílem projektu, jenž je financován švédskou vládní inovační agenturou Vinnova, společností Scania a švédskou kamionovou společností Ernst Express, je rovněž otestovat, jak by solární energií napájené nákladní automobily mohly dodávat elektřinu do sítě, když jsou baterie vozidel plně nabity a vozidla zaparkována.

Na výzkumu využití solárních panelů v dopravě se rovněž podílí německý Fraunhoferův institut pro solární energetické systémy (ISE), který se rovněž snaží prokázat tržní potenciál využití fotovoltaických aplikací pro komerční dopravu.  ISE v současnosti pracuje na tříletém výzkumném projektu, jehož cílem je vypracovat koncepci, která umožní využít solární moduly integrované do vozidel pro elektromobily a těžká nákladní vozidla.