Nestlé hodlá dosáhnout uhlíkové neutrality a do roku 2025 přejde pouze na energii z obnovitelných zdrojů

Největším světový výrobce potravin a nápojů Nestlé představil svůj podrobný plán na snížení emisí CO2. Společnost přijme opatření ke snížení svých emisí na polovinu do roku 2030 a na dosažení nulových čistých emisí do roku 2050. Zaměří se na podporu zemědělců a dodavatelů při rozvoji tzv. regenerativního zemědělství, výsadbu stovek milionů stromů v průběhu příštích 10 let a dokončení úplného přechodu společnosti na elektřinu z obnovitelných zdrojů do roku 2025. Zároveň bude neustále zvyšovat počet uhlíkově neutrálních značek.

 

Zdroj: Nestle

Zdroj: Nestle


Strategický význam řešení změn klimatu

Předseda představenstva Nestlé Paul Bulcke uvedl: „Přijetí rázných opatření na řešení změny klimatu má pro nás strategických význam. Pomůže nám zajistit dlouhodobý úspěšný rozvoj společnosti a přispěje k udržitelné budoucnosti pro další generace.“

Při sestavování plánu Nestlé komplexně přezkoumalo uhlíkovou stopu svých obchodních a výrobních aktivit. Jedním ze zjištění bylo, že Nestlé v roce 2018 svou činností přispělo ke vzniku 92 milionů tun emisí skleníkových plynů. Tato hodnota bude sloužit jako východisko při vyhodnocování úspěšnosti realizovaných aktivit.

„Řešení klimatických změn nesnese odkladu a ani my si nemůžeme dovolit čekat. Pokud chceme být v podnikání dlouhodobě úspěšní, musíme jednat,“ uvedl Mark Schneider, generální ředitel společnosti Nestlé. „Působíme téměř ve všech zemích světa a máme dosah a možnosti, aby naše aktivity přispěly k reálné změně. Budeme spolupracovat se zemědělci, obchodními partnery, vládami, nevládními organizacemi a našimi zákazníky s cílem snižovat naši ekologickou stopu.“

3 typy aktivit pro dosažení uhlíkové neutrality

Společnost Nestlé již dnes spolupracuje s více než 500.000 zemědělci a 150.000 dodavateli na zavádění postupů tzv. regenerativního zemědělství. Takové postupy zlepšují zdraví půdy a udržují a obnovují rozmanité ekosystémy.

Nestlé motivuje zemědělce tím, že za dodané komodity vyplácí bonusy, nakupuje větší množství a spolufinancuje potřebné kapitálové výdaje. Společnost očekává, že do roku 2030 bude z regenerativního pěstování získávat 14 milionů tun svých surovin.

Nestlé dále rozšíří svůj program zalesňování a v příštích 10 letech vysadí každý rok 20 milionů stromů v oblastech, odkud získává suroviny. Do roku 2022 chce všech 8 klíčových komodit, jako například palmový olej a sója, získávat výhradně z neodlesněných území.

Ve výrobě a obchodních činnostech Nestlé v příštích pěti letech dokončí přechod svých 800 provozoven v 187 zemích na elektřinu z obnovitelných zdrojů. Společnost nahradí svůj globální vozový park prostředky s nižšími emisemi a zavede plán trvalého omezení služebních cest do roku 2022. Ve svých prostorách také zavádí opatření na ochranu a regeneraci vody a proti plýtvání potravinami.

V rámci svého produktového portfolia Nestlé neustále rozšiřuje nabídku rostlinných potravin a nápojů a mění složení výrobků tak, aby byly ohleduplnější k životnímu prostředí. Společnost zvyšuje počet uhlíkově neutrálních značek, aby dala spotřebitelům příležitost přispět k boji proti změně klimatu.

Značky rostlinných produktů Garden Gourmet a Garden of Life dosáhnou uhlíkové neutrality do roku 2022. Značka Sweet Earth a další takové do roku 2025. Přidají se tak ke značkám Nespresso, S. Pellegrino, Perrier a Acqua Panna, které budou uhlíkově neutrální do roku 2022, zatím co ostatní značky Nestlé Waters budou následovat do roku 2025.

Magdi Batato, výkonný viceprezident a výrobní ředitel Nestlé, uvedl: „Téměř dvě třetiny našich emisí pocházejí ze zemědělství. Je tedy zřejmé, že regenerativní zemědělství a zalesňování jsou nejdůležitějšími aktivitami na naší cestě k nulovým čistým emisím. Budeme pokračovat ve snižování emisí ve výrobě a ve zdokonalování našeho produktového portfolia. Máme jasný plán a jsme odhodláni ho naplnit.“

Nestlé nechalo své cíle v oblasti snižování emisí schválit iniciativou Science Based Targets (SBTi). SBTi sdružuje neziskové organizace a je považována za mezinárodní zlatý standard při posuzování závazků nulových čistých emisí. O plnění svého plánu bude Nestlé každoročně transparentně informovat.