Není střecha jako střecha. Kde se solární elektrárna vyplatí?

Pod pojmem obnovitelné zdroje mnohým vyvstanou na mysl pole zakrytá solárními panely. V české republice, bohužel, kvůli mnohým chybám, dostaly solární elektrárny negativní nálepku. V posledních několika letech se pověst FVE v očích veřejnosti nejen změnila k lepšímu, ale došlo k jejich značné oblibě, především z řad investorů. Jen během roku 2020 přibylo přes 6 000 instalací střešní fotovoltaiky.

Zdroj: Soleol

Zelená energie zlevňuje

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v posledních letech neustále zvyšuje a očekává se, že tento trend bude pokračovat. Využití aktuálně dostupných obnovitelných zdrojů k výrobě elektřiny by v blízké budoucnosti mohlo zajistit velkou většinu výroby elektřiny.

Tato dodávka by vyžadovala zvýšenou flexibilitu celého energetického systému, který by mohl být zajištěn prostřednictvím různých možností na straně nabídky i poptávky, jako je flexibilní výroba elektřiny z energetických zdrojů včetně agregace a akumulace či chytrých sítí.

V roce 2009 se minimální nákladová cena elektřiny z fotovoltaických elektráren pohybovala nad hranicí 300 EUR/MWh. Při srovnání s rokem 2020 došlo ke snížení ceny o enormních 90 %. Opačný efekt nastal např. u jaderné energie. V roce 2009 byla cena 100 EUR/MWh. Během 11 let cena vystoupala na 135 EUR/MWh. Vyvstává otázka, zda se cena zastaví, či nadále poroste.

Výstavba FVE na střechách obchodních center a průmyslových parků

„S naším zeleným fondem NOVA Green Energy máme jasnou strategii a vizi k využití objektů. Ať už se jedná o obchodní centra, administrativní budovy nebo průmyslové parky, které patří sesterskému fondu NOVA Real Estate. I přes byrokratické průtahy, odpor provozovatelů distribučních sítí či celkově zkostnatělý systém, budeme realizovat výstavbu fotovoltaické elektrárny na střeše Průmyslového parku Trenčín a obchodního centra Orlice v Hradci Králové,“ komentuje výstavbu Fund Manager NOVA Green Energy Ondřej Žídek.

Veškerá elektřina vyrobená ve zdroji bude tedy přímo spotřebovaná v rámci objektů. Do distribuční sítě nebude dodávána žádná elektřina a nemůže tak dojít k přetokům, které by mohly způsobit narušení chodu a stability distribuční soustavy. Uvažovaný výkon celého projektu na střeše Průmyslového parku Trenčín je 5 MW, což by odpovídalo roční výrobě cca 5 250 MWh elektřiny.

„S ohledem na legislativní omezení nyní plánujeme instalaci pilotního projektu o výkonu 0,5 MW. U projektu v Hradci Králové jsme zažádali v předregistrační výzvě o dotaci z Modernizačního fondu na výstavbu střešní fotovoltaiky o výkonu 0,5 MW a bateriového úložiště. V případě negativního posouzení máme v plánu realizovat pouze střešní fotovoltaiku,“ dodává Žídek.

Nejen v rámci České a Slovenské republiky, ale i celého regionu střední a východní Evropy se jedná o poměrně ojedinělé inovátorské projekty s velkým environmentálním a sociálním přínosem, kdy instalace zdroje je plně v souladu s cíli Evropské unie v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů energie pro roky 2021–2030.

„Nemusíme chodit daleko, podobný model projektů, kdy je realizována výstavba fotovoltaiky na svém majetku a veškerá elektřina je zpracována v rámci objektu je zcela běžným a velmi oblíbeným modelem u našich sousedů v Německu nebo Rakousku. Stát, který neinovuje a nevytváří vhodné prostředí nejen pro investory a investiční společnosti, musí počítat s odlivem peněz v řádu desítek milionů eur do okolních zemí,“ uzavírá Žídek.